Wydawca treści Wydawca treści

Informacja nt. Programu „Zanocuj w lesie”.

Z dniem 1 maja 2021 r., już nie pilotażowo a docelowo LP otwierają wybrane obszary leśne do uprawiania bushcraftu i survivalu. W Nadleśnictwie Augustów obszar taki wskazano po konsultacji z przedstawicielami środowiska zainteresowanego wędrówkami i biwakowaniem z dala od uczęszczanych szlaków, w kontakcie z przyrodą jak najmniej przekształconą ręką człowieka. Mamy nadzieję, że wybrane przez nas ponad 1800 ha lasu, w jednym zwartym obszarze położonym głęboko w Puszczy, spełni oczekiwania współczesnych traperów. Granicami obszaru są wyłącznie linie podziału powierzchniowego lasu (oddziałowe i ostępowe), które bez trudu zlokalizujecie w terenie odczytując zapisy cyfrowe na kamiennych słupkach oddziałowych ustawionych w miejscach ich przecięć. Na załączonej mapie pokazujemy też lokalizację jedynego jak na razie dozwolonego miejsca palenia ognisk oraz dozwolone miejsca pozostawiania pojazdów, gdybyście wyruszyli na wyprawę samochodem. Oczywiście można też przywędrować pieszo z Czarnego Brodu, Sajenka, Hruskiego czy wsi Krasne – to nie powinno przekroczyć 2 godzin marszu.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy .

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z :

  1. regulaminem korzystania z obszaru https://augustow.bialystok.lasy.gov.pl/ w zakładce turystyka,
  2. informacjami dotyczącymi korzystania z ognia – jedno dozwolone miejsce znajduje się w oddziale 132 obrębu Balinka.
  3.  mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/. Przed wyjściem do lasu sprawdź, czy nasz obszar nie został objęty zakazem
  4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu www.czaswlas.pl w zakładce Bezpieczeństwo w turystyce ,
  5. z informacjami, gdzie są prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu
  6. z czasowymi wyłączeniami lub zmianami przebiegu szlaków https://augustow.bialystok.lasy.gov.pl/

 

Jeśli Twój pobyt w lesie ma obejmować więcej niż 2 noclegi lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszeniowy noclegów i uzyskać zgodę Nadleśnictwa. Zgłoszenie obejmuje wypełnienie formularza na stronie https://augustow.bialystok.lasy.gov.pl/ i odesłanie go na adres karol.chodkiewicz@bialystok.lasy.gov.pl  nie później niż 2 dni robocze przed planowanym noclegiem. Pozytywna odpowiedź mailowa Nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Karol Chodkiewicz, tel. 733 797 878; e-mail:karol.chodkiewicz@bialystok.lasy.gov.pl