Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Dąbek- dziedzictwo przyrodnicze Augustowa

Dąbek- dziedzictwo przyrodnicze Augustowa

Bogactwo zróżnicowanych lasów i piękno augustowskiego krajobrazu przyciągają wielu przyrodniczych pasjonatów. Z myślą o nich Nadleśnictwo Augustów przygotowało bogata ofertę edukacyjną. Do najważniejszych należą  leśne ścieżki edukacyjne.
 

„Dąbek dziedzictwo przyrodnicze Augustowa”

Dofinansowane z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Umowa o dofinansowanie pomiędzy nadleśnictwem, a samorządem Województwa Podlaskiego (Instytucja Pośrednicząca) została podpisana 10.08.2020r.
 Efektem projektu ma być ścieżka dydaktyczna z infrastrukturą rekreacyjno-edukacyjną przebiegającą  przez teren potocznie i historycznie nazywany Dąbek  plaża.

Plaża Dąbek znajdująca się na gruntach LP od wielu lat jest niezagospodarowana i ciągle jest tematem wielu telefonów, artykułów w prasie lokalnej i indywidualnych interwencji mieszkańców Augustowa i turystów. Powszechne jest oczekiwanie przywrócenia walorów turystycznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych plaży i terenów okalających. Utworzenie ścieżki dydaktycznej wraz z małą infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową wychodzi na przeciw oczekiwaniom społecznym i możliwości ochrony obszaru cennego przyrodniczo. Na zaplanowanych 9 punktach przystankowych zainstalowane zostaną: tablice- 6 sztuk i terenowe gry edukacyjne- 4 sztuki. Głównym przystankiem-miejscem odpoczynku  będzie tzw. plaża Dąbek.

            Długość trasy wyniesie 1500 mb. Poza znaczeniem edukacyjnym ważny jest także wymiar społeczny planowanego przedsięwzięcia. Nadleśnictwo planuje zainstalować elementy podstawowe do ćwiczeń fizycznych i wyposażenia parkingowego: stół okrągły i ławka okrągła, kosz na segregację odpadów, wiata, drabinka ukośna, drabinka linowa, ławeczka do brzuszków. Realizacja projektu przyczyni się do poznania walorów przyrodniczych terenu leśnego nad jeziorem Białym.

            Całkowity koszt projektu to kwota 162 538,02 zł, dofinansowanie w wysokości 119 700,00 zł, a udział Nadleśnictwa Augustów 42 838,02 zł.

Mamy nadzieję, że pod koniec października udamy się na pierwszy spacer po nowej trasie rekreacyjno – edukacyjnej: nadleśnictwo – plaża Dąbek – nadleśnictwo.

 

 

24.09.2021- oficjalne otwarcie ścieżki

W ramach podjętych działań nowopowstała ścieżka (zaczynająca się i kończąca przy siedzibie nadleśnictwa) łączy się z  istniejącą ścieżkę bartną i przebiega przez kompleks leśny wzdłuż jeziora Białe. Na zaplanowanych punktach zainstalowane zostały tablice i słupy edukacyjne oraz urządzenia rekreacyjne. Głównym przystankiem jest tzw. plaża Dąbek. Długość trasy wynosi około 2 kilometry. Poza znaczeniem edukacyjnym ważny jest także wymiar społeczny przedsięwzięcia. Plaża Dąbek znajdująca się na gruntach LP od wielu lat była niezagospodarowana. Powszechne było oczekiwanie przywrócenia walorów rekreacyjnych i wypoczynkowych plaży i terenów okalających. Nadleśnictwo zainstalowało między innymi: stół okrągły z ławką okrągłą, kosze na segregację odpadów, wiatę, drabinkę ukośną, drabinkę linową, ławeczkę do brzuszków. Uzupełnieniem są kostki wiedzy terenowej gry edukacyjnej. Zastosowano kody QR na poszczególnych punktach edukacyjnych.

 

 
 

Materiały do pobrania