Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przeciwpożarowa

Lasy Nadleśnictwa Augustów należą do II kategorii zagrożenia pożarowego i mimo znacznej liczby turystów odwiedzających latem Augustów nie notujemy licznych pożarów.

Wysokie zagrożenie pożarowe na terenie nadleśnictwa wynika z udziału poszczególnych siedlisk oraz struktury wiekowej i gatunkowej drzewostanów.
Podstawowe czynniki wpływające na stan zagrożenia pożarowego to:

  • zdecydowana przewaga drzewostanów iglastych - zajmują one 73% powierzchni leśnej nadleśnictwa,
  • wysoki udział siedlisk borowych - zajmują 69% powierzchni leśnej nadleśnictwa, a w obrębie Augustów aż  89%.

Zagrożenie pożarowe w zależności od pory roku kształtuje się następująco:

  • duże zagrożenie w okresie przedwiośnia i wiosny ze względu na znaczne ilości łatwopalnych roślinnych materiałów organicznych w postaci igieł, chrustu, suchej roślinności dna lasu (w szczególności trawy i wrzos),
  • duże zagrożenie w okresie letnim szczególnie na siedliskach Bśw i BMśw (wysychanie roślin runa leśnego wskutek promieniowania słonecznego),
  • mniejsze zagrożenie pożarowe w okresie jesiennym (niższe temperatury, większa wilgotność powietrza).

Głównym zagrożeniem jest silna penetracja w poszukiwaniu płodów runa leśnego (jagód i grzybów) oraz ruch rekreacyjny, które sprawiają, że w lasach nadleśnictwa istnieje potencjalne duże niebezpieczeństwo zaprószenia ognia przez osoby postronne. Jednocześnie duża penetracja ludzka stwarza możliwości do wczesnego wykrycia pożaru, zaalarmowania i ugaszenia w jego początkowej fazie, nie narażając na duże straty środowiskowe i materialne. Istniejąca sieć dróg publicznych stwarza te same zagrożenia. Odrębnym problemem są celowe podpalenia, które okresowo są głównymi przyczynami pożarów.

Profilaktyka przeciwpożarowa
Profilaktyka przeciwpożarowa jest prowadzona w zasadzie w dwóch podstawowych zakresach: działalności informacyjnej, ostrzegawczej i egzekucyjnej oraz profilaktycznych działań gospodarczych.

W naszej jednostce pożary występują w sporadycznych ilościach - góra 1-4 zdarzenia rocznie. Gaszone są one w początkowej fazie rozwoju - powierzchnia najczęściej nie przekracza 1-5 ara. Bywają też lata bez żadnego zdarzenia pożarowego.

 

System obserwacyjno-alarmowy tworzą:

  • sieć stałej obserwacji naziemnej (kamery na wieżach: Sztabin, Augustów i Krasne) )
  • patrole przeciwpożarowe,
  • punkt alarmowo-dyspozycyjny,
  • sieć łączności alarmowo-dyspozycyjnej.