Wydawca treści Wydawca treści

OCHRONA LASU

Ochrona lasu jest to dział leśnictwa zajmujący się zabezpieczaniem lasu przed czynnikami biotycznymi, abiotycznymi i antropogenicznymi, zagrażającymi trwałości lasu.

Ochrona lasu jest realizowana poprzez prognozowanie i monitoring występowania określonych czynników szkodotwórczych, przez wykonywanie zabiegów profilaktycznych oraz zabiegów zwalczających.
Wielkość występowania szkodliwych owadów określana jest dzięki prognozowaniu. W tym celu wywieszane są pułapki feromonowe (np. na brudnicę mniszkę, kornika drukarza), bądź wykładane drzewa pułapkowe (np. na cetyńce)
 
  Fragmenty lasów zbliżonych do naturalnych podnoszą odporność drzewostanów sąsiednich
 
 
Profilaktyka polega na podnoszeniu naturalnej odporności drzewostanów. Istotne znaczenie ma w tym przypadku ochrona różnorodności biologicznej. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji zagrożenia ze strony owadów lub grzybów. Temu celowi służy wzbogacanie składu gatunkowego drzewostanów o szereg gatunków biocenotycznych, które stanowią cenną bazę żerową dla ptaków. Podobną funkcje spełniają remizy. Pozostawianie w lasach drzew suchych i dziuplastych również sprzyja występowaniu, zarówno ptaków, jak i owadów drapieżnych, które są naszymi sojusznikami w walce z niepożądanymi owadami. Odpowiednie kształtowanie budowy drzewostanów może zabezpieczyć je przed szkodami wywołanymi przez silne wiatry lub okiść.
Ograniczeniu presji zwierzyny służy grodzenie upraw lub smarowanie ich repelentami.
 
 
Szkodom wywołanym przez czynniki biotyczne przeciwdziałamy głównie metodami biologicznymi (Phlebia gigantea zapobiega rozwojowi korzeniowa wieloletniego), klasycznymi (przeciw szeliniakowi sosnowemu wykłada się wiązki w uprawach). W przypadkach nadmiernego rozwoju niektórych gatunków zachodzi potrzeba ich zwalczania metodami chemicznymi, lecz są one stosowane w wyjątkowych przypadkach.

 

Ochrona przeciwpożarowa

Z uwagi na sąsiedztwo uzdrowiskowego miasta Augustowa i związanego z tym wzmożonego ruchu turystycznego, tereny Nadleśnictwa Augustów są szczególnie narażone na zaśmiecanie
i powstawanie pożarów lasu. W sezonie wiosenno – letnim, kiedy zagrożenie pożarami nasila się, leśnicy codziennie patrolują lasy. Ponadto od rana do godzin wieczornych pełnione są telefoniczne dyżury przeciwpożarowe.
 
Zauważyłeś ogień – ALARMUJ !!!
tel.: (087) 643-99-00
telefony kom. Straży Leśnej: 512-278-895
lub 512-278-896
lub 603-605-429 
 
 
        Pod tymi numerami można również informować leśników o innych zagrożeniach lasu jak np. wywożenie śmieci do lasu, kradzież drewna itp.  
Los naszych pięknych lasów zależy również od Ciebie !
 
 
  Woda i próchniejące pnie znacząco zwiększają bioróżnorodność lasu.
 

 

  Syrena alarmowa - eksponat w Centrum Edukacji Leśnej