Asset Publisher Asset Publisher

Terminarz, rezerwacje

 

W celu uzgodnienia terminu spotkań edukacyjnych, rezerwacji miejsc ogniskowych oraz innych sprawach związanych z edukacją leśną, prosimy o wybranie jednej z trzech możliwości:

1. Telefon pod nr.: 87 643 99 08 - Karol Chodkiewicz.

2. List drogą internetową, e-mali: karol.chodkiewicz@bialystok.lasy.gov.pl

3. Wizyta w biurze bądź list tradycyjny, adres: Nadleśnictwo Augustów, ul. Turystyczna 19, 16-300 Augustów.

Działając w oparciu o Zarządzenie nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 9 maja 2003 r. w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji lęśnej społeczeństwa i o Zarządzenie nr 32 Dyrektora RDLP w Białymstoku z dnia 05.09.2017 r. zamieszczamy poniżej regulamin uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej na terenie Nadleśnictwa Augustów.