Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

GOSPODARKA ŁOWIECKA

GOSPODARKA ŁOWIECKA

Prawidłowa gospodarka łowiecka to przede wszystkim troska o jak najlepszy stan populacji zwierząt łownych. Dobry stan łowisk, zdrowa i bezpieczna baza żerowa, zabezpieczanie przed epidemią chorób, ograniczanie liczebności niepożądanych drapieżników, coroczna inwentaryzacja zwierząt czy najbardziej znane w społeczeństwie zimowe dokarmianie, to tylko część obowiązków prawdziwego myśliwego. Polowanie, mające swój specyficzny ceremoniał oraz liczne elementy bogatej myśliwskiej tradycję, jest również pracą. W tym przypadku na rzecz regulacji stanu liczebności oraz eliminacji osobników chorych.
Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Augustów nie ma wprawdzie tak dużego znaczenia, jak w dawnych wiekach, kiedy dla wielu ludzi była źródłem utrzymania, jednak nadal pozostaje ważną dziedziną działalności. Nadleśnictwo gospodaruje na obwodzie nr 44  (Ośrodek Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych) na pow. 18925,45 ha.

Obwód  położony jest w obrębach leśnych Augustów i Balinka, między Kanałem Augustowskim a rzeką Biebrzą. Pozostałe tereny stanowią obwody wydzierżawione kołom łowieckim.

 

Numer obwodu łowieckiego

Powierzchnia obwodu łowieckiego(ha)

Powierzchnia gruntów leśnych w obwodzie łowieckim(ha)

44 (OHZ)

18925,45

14096,39

45

5284,77

526,11

48

6107,05

3996,53

49

5260,33

416,14

50

5668,82

919,76

53

4897,98

1449,71

54

4955,02

2647,47

55

7716,30

2763,80

56

7396,15

2236,22

57

5242,36

1483,92

58

7529,19

555,25

65

6979,85

3171,56

 
Każdego roku w Nadleśnictwie Augustów prowadzona jest inwentaryzacja zwierzyny. Jej wyniki dają obraz wielkości i kierunków zmian w poszczególnych populacjach zwierząt. Pozwala to na odpowiednie zaplanowanie działań doskonalących warunki łowisk. Zapewnia to zwierzynie łownej jak najlepsze warunków bytowania i rozwoju.
Dane z inwentaryzacji i wielkości pozyskania zwierzyny sa dostępne w zakładce "Monitoring stanu lasu"
Specyficzne warunki, typowe dla rozległych puszcz, sprawiają że poplucja wilka jest liczna (ok. 25 szt.) i można też zaobserwować bardziej skrytego rysia (ok. 8 szt. ). Jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku gatunkiem łownym i nie zagrożonym był głuszec. Pomimo ochrony gatunkowej (od 1995 r.) i czynnej, jego popucja jest bliska wymarciu.
Leśnicy, chcąc utrzymać optymalny stan ilościowy zwierzyny przy jednoczesnym ograniczeniu szkód gospodarczych w drzewostanach , opracowali Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany Rejonu Puszczy Augustowskiej.
 
Zróznicowane łowiska w puszczańskich ostępach, właściwie utrzymane paśniki, ambony i inne urządzenia łowieckie, komfortowe kwatery, profesjonalna organizacja polowań przez leśniczego ds. łowieckich, liczne trofea myśliwskie zdobyte przez myśliwych z kraju i zagranicy, a przede wszystkim dzika przyroda Puszczy Augustowskiej, są gwarancją udanych łowów i prawdziwej leśnej przygody.
 
                                                                                                                                                  Zapraszamy !