Asset Publisher Asset Publisher

OFERTA EDUKACYJNA Nadleśnictwa Augustów

Zasady uczestnictwa w leśnych zajęciach

Las jest naturalnym i niezastąpionym środkiem dydaktycznym. Możliwym do wykorzystania przez każdego nauczyciela o każdej porze roku. By pobyt w lesie był czasem spędzonym efektywnie i bezpiecznie, leśnicy proponują wspólną organizację zajęć edukacyjnych.   

W tym celu w dniu 5.09.2017 zarządzeniem Nr 32 Dyrektora RDLP w Białymstoku został wprowadzony regulamin uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej na terenie Nadleśnictw z obszaru RDLP w Białymstoku.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w leśnych spotkaniach, zapraszamy do zapoznania się z treścią powyższego zarządzenia oraz załączonego do niego Regulaminu i Oświadczenia dla organizatorów spotkań edukacyjnych.

Dokumentacja jest dostępna również  na stronach internetowych nadleśnictw z obszaru RDLP w Białymstoku.

 

 

Wieloletnia praca leśników, na rzecz przybliżenia społeczeństwu roli i znaczenia lasów, zaowocowała bogatą ofertą edukacyjną. Poniżej prezentujemy wybrane zagadnienia.

* Izba Edukacji Leśnej
  "W Puszczy Głuszca"
 
* 6 Leśnych Ścieżek Edukacyjnych :
– „Kozi Rynek";
– „Do Pomnika Leśnika";
– „Białobrzegi";
– „Uroczysko Bargieł";
- "Pomniki Przyrody";
- "Rzeźba w Puszczy".
 
* 2 punkty edukacji leśnej;
 
* 3 WYSTAWY;
 
* PLENERY;
 
* SLAJDOWISKA;
 
* WSPÓŁPRACA;
 
* WYDAWNICTWA;
 
 
Izbę edukacji leśnej „W PUSZCZY GŁUSZCA", sześć leśnych ścieżek edukacyjnych oraz punkty edukacji opisano w zakładce "Obiekty edukacyjne".
Poniżej przedstawiamy pozostałą ofertę edukacyjną.
 
WYSTAWY NADLEŚNICTWA
- na przestrzeni kilkunastu lat Nadleśnictwo Augustów przygotowało bogaty zbiór zróżnicowanych fotografii w dużym formacie  - od 40x60 do 70x100 cm. Zdjęcia, zarówno kolorowe jak i monochromatyczne, ukazują piękno przyrody Nadleśnictwa Augustów oraz Nadleśnictw Płaska, Szczebra, Suwałki i Pomorze. Wyjątek stanowi wystawa "LAS", będąca zbiorem ujęć z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
Wystawy prezentowane są w domach kultury, bibliotekach, zamkach i innych instytucjach zainteresowanych poznaniem i ochroną przyrody. Spośród powstałych dotychczas można wymienić m.in.:
„Między Biebrzą a Wigrami";
„Leśne pejzaże w obiektywie leśnika";
„Pejzaże Puszczy Augustowskiej";
"Dzika Przyroda Puszczy Augustowskiej";
"10 lat edukacji leśnej w Nadleśnictwie Augustów";
"LAS - fotografie Lasów Państwowych".
 
 
 
 
 Brzoza brodawkowata na skraju lasu.
 W oczekiwaniu na pełnię.
 
PLENERY
Z pomocą wielu zaangażowanych osób, udało się zorganizować plenery malarskie dla dzieci. Dużym wydarzeniem był I Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski "RZEŹBA W PUSZCZY".
Planowane są również plenery z innych dziedzin twórczości związanych z przyrodą.  
 

Tuż za śluzą "Dębowo" Kanał Augustowski łączy się z Biebrzą
 
SLAJDOWISKA
Stale rośnie liczba szkół i różnych grup społecznych, chcących zorganizować na swoim terenie pokazy slajdów.
W ofercie Nadleśnictwa Augustów znajdują się m.in. następujące prezentacje:
 1. „Pejzaże Puszczy Augustowskiej". Najczęściej oglądana, trwająca około 40 min. prezentacja multimedialna w sposób ciekawy i przekrojowy przybliża specyfikę i najcenniejsze fragmenty lasów powierzonych w opiekę leśnikom.
2. „NADLEŚNICTWO AUGUSTÓW – ochrona przyrody"
3. „NADLEŚNICTWO POMORZE - na krańcu Rzeczypospolitej"
4. „NADLEŚNICTWO PŁASKA – w sercu Puszczy Augustowskiej"
5. „Skarby przyrody Puszczy Augustowskiej"
6. „Zwierzęta lasów Puszczy Augustowskiej i Doliny Biebrzy"
w przygotowaniu:
„Rośliny chronione Puszczy"
„Rezerwaty przyrody i inne formy ochrony w Lasach Państwowych"
„Nadleśnictwo Augustów – zadania, struktura i specyfika pracy"
 

Zima nad leśnym strumieniem

 

UDOSTĘPNIANIE MIEJSCA DLA WYSTAW CZASOWYCH.

     Dla osób i instytucji zainteresowanych prezentacją wystaw związanych z przyrodą i leśnictwem, Nadleśnictwo Augustów udostępnia miejsce pod organizowane wystawy czasowe w izbie leśnej i otoczeniu. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się np. wystawa zorganizowana w Augustowie przez Instytut Pamięci Narodowej, ze skromną pomocą Nadleśnictwa Augustów przy budowie drewnianych konstrukcji.
Wystawa w sposób wymowny obrazuje tragedię około 600 mieszkańców ówczesnych powiatów augustowskiego, suwalskiego i północnej części sokolskiego, w tym wielu leśników, którzy za swe niepodległościowe dążenia zostali bestialsko zamordowani przez NKWD przy współpracy z UBP i MO. Tysiące innych zostało poddanych brutalnym śledztwom mającym złamać wolę tworzenia niepodległego Państwa Polskiego. Sprawa największego mordu powojennej Polski do dziś nie została wyjaśniona. Mimo wieloletnich poszukiwań do dziś nie jest znane miejsce ich wiecznego spoczynku.
Po kilku tygodniach ekspozycji w Augustowie oraz Studzienicznej (część wystawy w Izbie Leśnej „W Puszczy Głuszca") całość została przewieziona i wystawiana w Domu Kultury w Gibach, następnie w klasztorze w Sejnach. Obecnie wystawę można oglądać w Galerii Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.
 
   
Wystawa IPN poświęcona "Obławie Augustowskiej"
 
WYDAWNICTWA WŁASNE :
Folder: „Nadleśnictwo Augustów" – nakład wyczerpany.
Folder: „NADLEŚNICTWO AUGUSTÓW Ochrona przyrody" - dostępny w siedzibie Nadleśnictwa Augustów.
Wiele wzorów pocztówek przyrodniczych - najnowsze nadal dostępne w siedzibie Nadleśnictwa Augustów.
Album Nadleśnictwa Augustów "Leśnictwo Puszczańskich Kniei" - dostępny m.in. w augustowskich bibliotekach.
Katalog poplenerowy "Rzeźba w Puszczy".
Album Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku "REZERWATY PRZYRODY".
 
Okładka albumu o Nadleśnictwie Augustów.
 
   
Okładka folderu prezentującego nadleśnictwo
 
Kalendarze ścienne – wydawane przez Nadleśnictwo Augustów nieprzerwanie od roku 2004, w nakładzie do 500 egzemplarzy rocznie.
 
 
Kalendarze nadleśnictwa są nie tylko dobrą wizytówką ale także dobrym sposobem na promocję ochrony środowiska naturalnego 
 
Kalendarzyki kieszonkowe – są uzupełnieniem kalendarzy ściennych, wydawane również od roku 2004, w nakładach kilku tysięcy rocznie.
 
Pocztówki - dotychczas wydano kilkanaście wersji przedstawiających Nadleśnictwo Augustów. Część z nich wraz z pocztówkami z Nadleśnictw Płaska i Pomorze stanowią miniaturowy komplet większości rezerwatów przyrody w Puszczy Augustowskiej.
 
 
 Jedna z wielu już pocztówek Nadleśnictwa Augustów
 
Wydawnictwa wspólne:
Album pt.: „Architektura sadyb leśnych" , w którym zaprezentowano najciekawsze budynki z terenu nadleśnictwa
Zielone Płuca Polski – każdego roku zamieszczana jest krótka charakterystyka Nadleśnictwa Augustów, posiadająca cechy promocyjne i edukacyjne.
"Oblicza Polski północno - wschodniej".
 

Lasy porastające brzegi jezior to widoki typowe dla Puszczy Augustowskiej
 
PROGRAM EDUKACJI LEŚNEJ NADLEŚNICTWA AUGUSTÓW
W ramach programu nadleśnictwo opracowuje i rozpowszechnia m.in. kalendarze promujące przyrodę a szczególnie lasy regionu. Przy drogach wjazdowych oraz innych licznie odwiedzanych miejscach nadleśnictwo ustawiło tablice informacyjne, przedstawiające zasięg oraz specyfikę Nadleśnictwa Augustów.
W ostatnich latach przybyło wiele parkingów leśnych cieszących się dużą popularnością wśród miłośników lasów, szczególnie tych, którzy przestrzegają zakazu wjazdu na tereny leśne. Dzięki parkingom leśnym samochód pozostaje w miejscu bezpiecznym, zgodnie z prawem, a przy okazji można skorzystać z drobnych udogodnień, jak np. ławki, kosze na śmieci, a w dwóch miejscach można nawet skorzystać z kamiennych rusztów do pieczenia. Planowane jest zwiększenie ilości tablic przybliżających przyrodę Puszczy Augustowskiej.
 
 
 Kosaćce przy tresie ścieżki "Uroczysko Bargieł"
 
KONTAKT dla osób i instytucji zainteresowanych współpracą 
                  w tematyce edukacji leśnej :
Tel. : 661 660 152
Tel. : 87-643-99-00
 

                           SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

                                                                          DARZ BÓR !

 


Kalendarze firmowe

 

Od roku 2004 Nadleśnictwo Augustów przegotowuje i rozpowszechnia własne kalendarze ścienne. Aktualny kalendarz roku 2014 przedstawia jedno z kilku śródleśnych jezior zwanych sucharami, a także upamiętnia 90-cio lecie Lasów Państwowych i 70-cio lecie RDLP Białystok.

Równolegle wydawane są również miniaturowe wersje w postaci kalendarzyków listkowych. Zapraszamy do obejrzenia wybranych projektów.


Pocztówki z Augustowa

Nadleśnictwo Augustów systematycznie wydaje i rozpowszechniania pocztówki tematyczne. Przedstawiają one rezerwaty przyrody, ciekawe miejsca bądź upamiętniają ważne wydarzenia. Zapraszamy do obejrzenia części z nich.