Wydawca treści Wydawca treści

POMNIKI PRZYRODY

Wg Ustawy o ochronie przyrody, pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

W Nadleśnictwie Augustów objęte ochroną "pomnikową" są drzewa lub grupy drzew. W tej grupie przeważają  sosny, dęby i modrzewie. Do najciekawszych należy grupa 16 sosen w uroczysku „Barcie" oraz grupa modrzewi w Jesionowie i Białobrzegach.

Materiały do pobrania


 

Grupa sędziwych i pomnikowych sosen w uroczysku "Barcie"