Wydawca treści Wydawca treści

Obszary nieobjęte gospodarowaniem (ONG)

Nadleśnictwo Augustów wdrażając "Zasady , Kryteria i Wskaźniki Dobrej Gospodarki Leśnej w Polsce" pkt. 6.4 - wyznaczyło reprezentatywne ekosystemy w ramach krajobrazu i wyłączyło je z gospodarowania, a w szczególności z pozyskania drewna. Celem jest zachowanie ich w stanie naturalnym, nie pogorszonym z punktu widzenia środowiska. 

Aktualna lokalizacja i powierzchnia lasów referencyjnych (ONG) jest w materiałach do pobrania.