Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadzór nad lasami niepaństwowymi w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Augustów sprawuje Starostwo Powiatowe w Augustowie.

Kontakt:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. 3 Maja 29; 16-300 Augustów
Naczelnik Wydziału: Grzegorz Dadura
pokój nr 10, tel.(87)6439686,
e-mail: grzegorz.dadura@st.augustow.wrotapodlasia.pl
Zakres usług Numer telefonu Numer pokoju
Gospodarka wodna, ochrona środowiska, leśnictwo, geologia                                (87)6439688 11