Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadzór nad lasami niepaństwowymi w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Augustów sprawuje Starostwo Powiatowe w Augustowie.

Od dnia 7 marca 2022 r. Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa funkcjonuje w budynku Straży Pożarnej w Augustowie, ul. Brzostowskiego 2

  • Naczelnik Wydziału – pokój 103, telefon 87 643 96 86
  • Leśnictwo – pokój 101, tel. 87 643 96 88