Asset Publisher Asset Publisher

Zamówienia publiczne

Nadleśnictwo Augustów informuje, że lista aktualnych postępowań znajduje się na stronie:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow  

 

Listę ogłoszonych postępowań do dnia 30.06.2021r. można znaleźć na stronie:

https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_augustow/zamowienia_publiczne

 

07.07.2021

Nadleśnictwo Augustów informuje, że Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia” dotycząca postępowania pn. Usługa koszenia, usunięcia nalotu drzew i krzewów w ramach projektu: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP.", znak: S.270.4.7.2021, znajduje się na stronie internetowej portalu https://platformazakupowa.pl/
Odnośnik do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/473303

 

08.07.2021r.

Nadleśnictwo Augustów informuje, że Ogłoszenie o wyniku postępowania dotyczące postępowania pn. „Koszenie i przygotowanie siana z istniejących poletek żubrowych w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce””. – znak: AUG.S.270.6.3.2021 ,znajduje się na stronie internetowej portalu https://platformazakupowa.pl/

Odnośnik do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/470793   

 

16.07.2021r.

Nadleśnictwo Augustów informuje, że Informacja o wyborze oferty – Pakiet I, dotyczącą postępowania pn. „Nadzór inwestorki-: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmiany klimatu - mała retencja oraz  przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.” Numer postępowania: S.270.4.6.2021 ,znajduje się na stronie internetowej portalu https://platformazakupowa.pl/  

Odnośnik do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/461223

 

16.07.2021r.

Nadleśnictwo Augustów informuje, że Informacja o wyborze oferty – Pakiet II, dotyczącą postępowania pn. „Nadzór inwestorki-: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmiany klimatu - mała retencja oraz  przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.” Numer postępowania: S.270.4.6.2021 ,znajduje się na stronie internetowej portalu https://platformazakupowa.pl/  

Odnośnik do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/461223

 

26.07.2021

Nadleśnictwo Augustów informuje, że Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania pn. "Usługa koszenia nalotu drzew i krzewów w ramach projektu: "Kompleskowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP.", znak: S.270.4.7.2021, znajduję sięna stronie internetowej portalu:  https://platformazakupowa.pl/

Odnośnik do postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/473303