Asset Publisher Asset Publisher

Zarządzenia i wykaz dróg dostępnych dla ruchu publicznego

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o lasach, ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Treść art. 29 ust. 1 ustawy o lasach nie zobowiązuje do oznakowania dróg leśnych nieudostępnionych do ruchu publicznego, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Na drogach leśnych obowiązuje:

  1. ograniczenie prędkości do 30 km/h (o ile znaki drogowe nie stanowią inaczej),
  2. zakaz zaśmiecania terenu,
  3. zakaz wyprzedzania,
  4. zakaz używania sygnałów dźwiękowych,
  5. zakaz wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu (z wyjątkiem sytuacji szczególnych, np. obsługi maszyn, urządzeń i środków transportowych podmiotów wykonujących zlecone prace),

Nadleśnictwo Augustów wkrótce przedstawi wykaz dróg udostępnionych dla ruchu publicznego.