Asset Publisher Asset Publisher

Obszary nieobjęte gospodarowaniem (ONG)

Nadleśnictwo Augustów wdrażając "Zasady , Kryteria i Wskaźniki Dobrej Gospodarki Leśnej w Polsce" pkt. 6.4 - wyznaczyło reprezentatywne ekosystemy w ramach krajobrazu i wyłączyło je z gospodarowania, a w szczególności z pozyskania drewna. Celem jest zachowanie ich w stanie naturalnym, nie pogorszonym z punktu widzenia środowiska. Wg stanu na 31.12.2023 r. pow. lasów nie objętych gospodarowaniem (ONG) wynosiła 1 364,05 ha.   

Aktualna powierzchnia lasów referencyjnych (ONG) jest w materiałach do pobrania.