Historia

Najstarsze ślady działalności ludzkiej na terenie północno-wschodniej Polski pochodzą z XII tysiąclecia p.n.e. i mają ścisły związek z przemieszczaniem się wówczas sezonowo na ten obszar reniferami.

Organizacja nadleśnictwa

Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz zasady funkcjonowania Nadleśnictwa Augustów określa „Regulamin organizacyjny Nadleśnictwa Augustów”. Stanowi on Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustów nr 19.2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku