Wydawca treści Wydawca treści

Zamówienia publiczne

Nadleśnictwo Augustów informuje, że lista aktualnych postępowań znajduje się na stronie:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow  

 

Listę ogłoszonych postępowań do dnia 30.06.2021r. można znaleźć na stronie:

https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_augustow/zamowienia_publiczne

 

 

07.07.2021

Nadleśnictwo Augustów informuje, że Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia” dotycząca postępowania pn. Usługa koszenia, usunięcia nalotu drzew i krzewów w ramach projektu: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP.", znak: S.270.4.7.2021, znajduje się na stronie internetowej portalu https://platformazakupowa.pl/
Odnośnik do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/473303

08.07.2021r.

Nadleśnictwo Augustów informuje, że Ogłoszenie o wyniku postępowania dotyczące postępowania pn. „Koszenie i przygotowanie siana z istniejących poletek żubrowych w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce””. – znak: AUG.S.270.6.3.2021 ,znajduje się na stronie internetowej portalu https://platformazakupowa.pl/

Odnośnik do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/470793

16.07.2021r.

Nadleśnictwo Augustów informuje, że Informacja o wyborze oferty – Pakiet I, dotyczącą postępowania pn. „Nadzór inwestorki-: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmiany klimatu - mała retencja oraz  przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.” Numer postępowania: S.270.4.6.2021 ,znajduje się na stronie internetowej portalu https://platformazakupowa.pl/  

Odnośnik do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/461223

16.07.2021r.

Nadleśnictwo Augustów informuje, że Informacja o wyborze oferty – Pakiet II, dotyczącą postępowania pn. „Nadzór inwestorki-: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmiany klimatu - mała retencja oraz  przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.” Numer postępowania: S.270.4.6.2021 ,znajduje się na stronie internetowej portalu https://platformazakupowa.pl/  

Odnośnik do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/461223

26.07.2021

Nadleśnictwo Augustów informuje, że Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania pn. "Usługa koszenia nalotu drzew i krzewów w ramach projektu: "Kompleskowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP.", znak: S.270.4.7.2021, znajduję sięna stronie internetowej portalu:  https://platformazakupowa.pl/

Odnośnik do postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/473303

03.08.2021

Nadleśnictwo Augustów informuję, że Informacja o wyborze oferty- Pakiet I, dotyczącą postępowania pn. "Rozbudowa zbiornika małej retencji i budowa urządzeń małej retencji w Nadleśnictwie Augustów w ramach projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu- mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizninnych", znka: S.270.4.2.2021 znajduję sie na stronie internetowej portalu https://platformazakupowa.pl/

Odnośnik do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/452962

03.08.2021

Nadleśnictwo Augustów informuje,że Informacja o wyborze oferty- Pakiet II, dotyczącą postępowania pn. "Rozbudowa zbiornika małej retencji i budowa urządzeń małej retencji w Nadleśnictwie Augustów w ramach projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmiany klimatu- mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych", znak: S.270.4.2.2021 znajduje się na stronie internetowej portalu https://platformazakupowa.pl/

Odnośnik do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/452962

09.08.2021r.

Nadleśnictwo Augustów informuje, ze  Informacja o wyborze oferty dotycząca postępowania pn. „Usługa koszenia, usunięcia nalotu drzew i krzewów w ramach projektu: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP.", znak: S.270.4.7.2021 znajduje się na stronie internetowej portalu https://platformazakupowa.pl/
 Odnośnik do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/473303

16.08.2021r.

Nadleśnictwo Augustów informuje, że Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, dotyczące postępowania pn. „Nadzór inwestorki-: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmiany klimatu - mała retencja oraz  przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.” Numer postępowania: S.270.4.6.2021 znajduje się na stronie internetowej portalu https://platformazakupowa.pl/  
Odnośnik do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/461223

18.08.2021r.

Nadleśnictwo Augustów zamieszcza Aktualizację Planu Postępowań o Udzielenie Zamówień na rok 2021.

18.08.2021r.

Nadleśnictwo Augustów informuje, że dnia 18.08.2021 r. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pn.  „Zimowe dokarmianie żubrów – zakup karmy z rozwiezieniem w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce””, znak: SA.270.6.5.2021
Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ oraz załączniki znajdują się na stronie internetowej portalu https://platformazakupowa.pl/
Odnośnik do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/497366

 

23.08.2021

Nadleśnictwo Augustów informuje, ze Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia dotycząca postępowania pn. „Zimowe dokarmianie żubrów – zakup karmy z rozwiezieniem w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce””. – znak: SA.270.6.5.2021 znajduje się na stronie internetowej portalu https://platformazakupowa.pl/
Odnośnik do postępowania:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/497366

 

24.08.2021

Nadleśnictwo Augustów informuje, że dnia 24.08.2021 r. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pn.  „Modernizacja drogi w leśnictwie Białobrzegi nr.3015 dojazd pożarowy 15.”, znak: SA.270.6.4.2021


Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ oraz załączniki znajdują się na stronie internetowej portalu https://platformazakupowa.pl/
Odnośnik do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/499389

27.08.2021

Nadleśnictwo Augustów informuje, że Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania pn. „Zimowe dokarmianie żubrów – zakup karmy z rozwiezieniem w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce””. – znak: SA.270.6.5.2021 znajduje się na stronie internetowej portalu https://platformazakupowa.pl/
Odnośnik do postępowania:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/497366

 

30.08.2021r.
Nadleśnictwo Augustów informuje, że Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia dotycząca postępowania pn. „Modernizacja drogi w leśnictwie Białobrzegi nr.3015 dojazd pożarowy 15.”, znak: SA.270.6.4.2021 znajduje się na stronie internetowej portalu https://platformazakupowa.pl/
Odnośnik do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/499389

 

30.08.2021r.
Nadleśnictwo Augustów informuje, że Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczące zamówienia pn. „Zimowe dokarmianie żubrów – zakup karmy z rozwiezieniem w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce””. – znak: SA.270.6.5.2021 znajduje się na stronie internetowej portalu https://platformazakupowa.pl
Odnośnik do postępowania:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/497366

31.08.2021r.
Nadleśnictwo Augustów informuje, że Ogłoszenie o wyniku postępowania dotyczące zamówienia pn. „Zimowe dokarmianie żubrów – zakup karmy z rozwiezieniem w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce””. – znak: SA.270.6.5.2021 znajduje się na stronie internetowej portalu https://platformazakupowa.pl
Odnośnik do postępowania:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/497366

07.09.2021

Nadleśnictwo Augustów informuje, że Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące postępowania pn. "Rozbudowa zbiornika małej retencji i budowa urządzeń małej retencji w Nadleśnictwie Augustów w ramach projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmiany klimatu- mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych", znak: S.270.4.2.2021 znajduje się na stronie internetowej portalu https://platformazakupowa.pl/
Odnośnik do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/452962

 

08.09.2021

Nadleśnictwo Augustów informuje, że Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące postępowania pn. „Usługa koszenia, usunięcia nalotu drzew i krzewów w ramach projektu: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP.", znak: S.270.4.7.2021 znajduje się na stronie internetowej portalu https://platformazakupowa.pl/
Odnośnik do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/473303