Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż choinek

Nadleśnictwo Augustów zaprasza do zakupu choinek.

Ceny oraz czas i miejsce, gdzie można nabyć świąteczne drzewka przedstawiono poniżej.

Warunki sprzedaży ustalone zostały Zarządzeniem nr 43/2019  Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustów z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie cennika choinek (ZG.7632.1.2019.BB).