Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

XXII Pielgrzymka Leśników do Studzienicznej

XXII Pielgrzymka Leśników do Studzienicznej

W sobotę 26 czerwca, leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku złożyli kwiaty pod Pomnikiem Leśników w Puszczy Augustowskiej. Dwudziesty drugi raz pielgrzymowali do Sanktuarium Maryjnego w Studzienicznej.

Uroczystości XXII Pielgrzymki Leśników i Ich Rodzin do Sanktuarium Maryjnego w Studzienicznej tradycyjnie rozpoczęły przy Pomniku Leśników, gdzie  odmówiona została modlitwa dziękczynna. Następnie do zebranych przemówili poseł na sejm RP Jarosław Zieliński oraz dyrektor regionalny Lasów Państwowych – Andrzej Józef Nowak, ks. Tomasz Duszkiewicz i dr Andrzej Konieczny. Liczne delegacje leśników i przybyłych gości w asyście pocztów sztandarowych nadleśnictw i RDLP w Białystoku,  przy akompaniamencie werbli Orkiestry OSP Lipowiec, złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikiem poległych leśników.

Uroczystość pod pomnikiem Leśników była odpowiednim momentem do wręczenia medali i odznaczeń zasłużonym leśnikom. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, z upoważnienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy odznaczył trzech leśników Brązowym Krzyżem Zasługi, nadanym przez Prezydenta RP, a także wręczył Kordelasy Leśnika Polskiego dla zasłużonych leśników i osób współpracujących z Lasami Państwowymi.

Podczas uroczystości pod Pomnikiem Leśników uhonorowano dr Andrzeja Koniecznego byłego dyrektora generalnego Lasów Państwowych za zasługi na rzecz polskiego modelu leśnictwa oraz podtrzymywaniu tradycji i tożsamości narodowej za wielki patriotyzm „Nagrodą im. Prof. Jana Szyszko”.

Po zakończeniu uroczystości pod pomnikiem, zebrani goście prowadzeni przez orkiestrę oraz poczty sztandarowe, przeszli na teren ołtarza polowego.

Uroczystą mszę świętą rozpoczęto o godzinie 12:30. Przewodniczył jej Jego Ekscelencja ksiądz Biskup Ełcki Jerzy Mazur. W homilii nie zabrakło akcentów leśnych.

Po mszy świętej nastąpiło procesjonalne przeniesienie obrazu Matki Boskiej Studzieniczańskiej z ołtarza polowego do kaplicy przez leśników z Nadleśnictwa Płaska w asyście leśników z Nadleśnictwa Augustów.

Następnie pielgrzymi procesjonalnie udali się w kierunku kaplicy na wyspie, gdzie złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II. Po zakończeniu uroczystości, leśnicy i zaproszeni goście uczestniczyli w agapie w ogrodach plebanii.

Interesującym punktem Pielgrzymki było zwiedzanie Centrum Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Augustów, w której znajduje się wystawa Państwa Trojanowskich z Białegostoku. Jest to zbiór ponad 300 eksponatów (numizmatów, zdjęć, publikacji, artykułów w gazetach) poświęconych osobie kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Pielgrzymka Leśników i ich rodzin do Sanktuarium w Studzienicznej  orgaznizowana jest  od roku 2000. Scala środowisko leśne przez pryzmat wiary i nauczania Jana Pawła II, który dla większości leśników jest niekwestionowanym autorytetem. Pielgrzymka jest również okazją do koleżeńskich spotkań leśników i osób pracujących na co dzień w odległych miejscach i w różnych instytucjach związanych z lasami.