Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Lasy pszczołom pszczoły lasom - z dofinansowaniem ze środków Funduszy Norweskich

Lasy pszczołom pszczoły lasom - z dofinansowaniem ze środków Funduszy Norweskich

Miło nam poinformować, że Nadleśnictwo Augustów otrzymało dofinansowanie w wysokości 2 398 938,00 zł. Wartość projektu wynosi 2 822 280,00 zł.

10.06.2021 roku ogłoszono wyniki naboru projektów w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Budżetu Państwa.

Decyzją Pana Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, w obszarze Środowisko dofinansowanie otrzymało 29 projektów (14 w ramach FMG, 10 w ramach ekosystemów oraz 5 projektów w konkursie Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi).

Nadleśnictwo Augustów opracowało i złożyło projekt na wdrażanie planów zarządzania ekosystemami

pt.: "Puszcza Augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP– lasy pszczołom pszczoły lasom."

W naborze na Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami zarejestrowano 19 wniosków na łączną kwotę ponad 58,3 mln zł (13,5 mln euro). Kwota środków przeznaczonych na nabór wynosiła ok. 25,4 mln zł (5,9 mln euro), co oznacza, że została przekroczona ponad dwukrotnie. Dofinansowanie otrzymało 10 projektów.

Miło nam poinformować, że Nadleśnictwo Augustów otrzymało dofinansowanie w wysokości 2 398 938,00 zł. Wartość projektu wynosi 2 822 280,00 zł.

Partnerami krajowymi Nadleśnictwa Augustów są nadleśnictwa Puszczy Augustowskiej: Głęboki Bród, Płaska, Pomorze i Szczebra oraz Rejonowe Koło Pszczelarzy w Augustowie. Partnerami zagranicznymi jest: Państwowy Rezerwat Przyrody Szulgan Tasz z Rosji oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Grodzieński Leshoz z Białorusi.

Celem projektu jest stworzenie nowych i poprawa istniejących warunków bytowania zapylaczy w lesie oraz przywrócenie pierwotnej rasy pszczoły augustowskiej linii M w Puszczy Augustowskiej.