Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Augustów
Nadleśnictwo Augustów
+48 87 643 99 00
+48 87 644 35 76

Nadleśnictwo Augustów
ul. Turystyczna 19
16-300 Augustów

Nadleśniczy
Wojciech Szostak
+48 87 643 99 00
Zastępca Nadleśniczego
Tomasz Jarosz
+48 87 643 99 02
Zastępca Nadleśniczego
Adam Sieńko
87 643 99 20
Główna Księgowa
Urszula Górka
+48 87 643 99 05
Inżynier Nadzoru
Kazimierz Trzaskowski
+48 87 643 99 07
Inżynier Nadzoru
Marcin Stasiukiewicz
+48 87 643 99 07
Sekretarz Nadleśnictwa
Łukasz Nowak
+48 87 643 99 09
Spec. ds. pracowniczych
Henryka Domańska
+48 87 643 99 33
Spec. ds. pracowniczych
Martyna Mołodziejko
+48 87 643 99 33
St. spec. ds. admin. SILP i LMN, administrator systemu
Marek Węgrzynowicz
+48 87 643 99 26

Dział gospodarki leśnej

Grzegorz Androsiuk
St. spec. ds. p.poż. ochr. przyr. łow. i certyfikacji
Tel.: 87 643 99 06; 607446286
Beata Głembocka-Rutkowska
St. spec. SL ds. gospodarki leśnej
Tel.: 87 643 99 08
Karol Chodkiewicz
St. spec. ds. edukacji leśnej społeczeńtwa
Tel.: 87 643 99 19
Grzegorz Maksimowski
Specjalista ds. stanu posiadania
Tel.: 87 643 99 23
Barbara Bednarczyk
Specjalista ds. gospodarki leśnej
Tel.: 87 643 99 22
Edyta Świacka
St. spec. ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 87 643 99 18
Joanna Jadeszko
St. specjalista ds. środków zewnętrznych
Tel.: 87 643 99 25
Marcin Janiuk
St. specjalista ds. gospodarki leśnej
Tel.: 87 643 99 22

Dział administracyjno-gospodarczy

Tadeusz Prawdzik
Spec. ds. BHP
Tel.: 87 643 99 13
Remigiusz Maciejewski
Spec. ds. remontów i inwestycji
Tel.: 87 643 99 12
Izabela Rzepko
St. specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 87 643 99 12
Emilia Tydman
specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: 87 643 99 04
Jakub Jarząbek
specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: 87 643 99 04
Martyna Mołodziejko
specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 87 643 99 33

Posterunek Straży Leśnej

Bogusław Klukowski
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 87 643 99 15, 605 567 610
Andrzej Kupiński
Strażnik leśny
Tel.: 87 643 99 15, 603 605 429
Maria Trojanowska
Strażnik leśny
Tel.: 87 643 99 15

Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny

Nadleśnictwo
PAD
Tel.: +48 508360329
Straż Pożarna
Tel.: 998; 112

Dział finansowy

Jadwiga Korzeniecka
starszy specjalista ds. finansowych
Tel.: 87 643 99 31
Dorota Sapkowska
księgowa
Tel.: 87 643 99 31
Urszula Dąbrowska
specjalista ds. finansowo- księgowych
Tel.: 87 643 99 32
Anna Korenkiewicz
specjalista ds. finansowo- księgowych
Tel.: 87 643 99 32
Urszula Suchodolska
specjalista ds. finansowo- księgowych
Tel.: 87 643 99 28