Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring lasów Nadleśnictwa Augustów

Monitoring prowadzony jest przez Nadleśnictwo Augustów. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy jednocześnie, iż jest ich Administratorem. Dane osobowe będą przetwarzane w celach zapewnienia bezpieczeństwa osób, przeciwdziałaniu szkodnictwu leśnemu oraz czystości terenu Nadleśnictwa. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.


Kamery w naszych lasach

Tereny leśne administrowane przez Nadleśnictwo Augustów zostały objęte monitoringiem.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy jednocześnie, iż Nadleśnictwo jest ich Administratorem. Dane osobowe będą przetwarzane w celach zapewnienia bezpieczeństwa osób, przeciwdziałaniu szkodnictwu leśnemu oraz czystości terenu Nadleśnictwa. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.