Asset Publisher Asset Publisher

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Obszary chronionego krajobrazu są formą ochrony przyrody, o niewielkich rygorach ochronności. Powołano je ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Biebrzy”

(Rozporządzenie Nr 15/05 Wojewody Podlaskiego z 25.02.2005 r.)

Położony jest w powiecie augustowskim, na terenie gmin: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk i Sztabin. Obejmuje fragment doliny rzeki Biebrzy wraz z dopływami, o łącznej powierzchni 32635 ha. Został utworzony w celu czynnej ochrony ekosystemów, polegającej na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk występujących w zatorfionej dolinie rzeki Biebrzy, nad Kanałem Augustowskim i w dolinie rzeki Netty. W skład obszaru wchodzi   3816 ha gruntów Nadleśnictwa Augustów.

 

Obszar Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie”

(Rozporządzenie Nr 21/05 Wojewody Podlaskiego z 25.02.2005 r.)

Położony jest w powiecie augustowskim, na terenie gmin: Augustów, Augustów miasto, Nowinka, Płaska, Lipsk i Sztabin. Obejmuje obszar Puszczy Augustowskiej i Kanału Augustowskiego o łącznej powierzchni 65475 ha. Został utworzony w celu ochrony i zachowania jednego z największych i najcenniejszych pod względem przyrodniczym kompleksu leśnego Puszczy Augustowskiej oraz wartości kulturowych i historycznych Kanału Augustowskiego. W skład obszaru wchodzi  15820 ha gruntów Nadleśnictwa Augustów.

 

Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Rajgrodzkie”

(Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego  poz. 2119 z dn. 26.06.2015 r.)

Położony jest w powiecie augustowskim, na terenie gmin: Augustów i Bargłów Kościelny. Obejmuje obszar o łącznej powierzchni 3930 ha. Został utworzony w celu ochrony i zachowania części Pojezierza Rajgrodzkiego o wysokich walorach przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i wypoczynkowych. W skład obszaru wchodzi 195 ha gruntów Nadleśnictwa Augustów.