Asset Publisher Asset Publisher

Back

XXIV Pielgrzymka Leśników RDLP w Białymstoku do Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej

XXIV Pielgrzymka Leśników RDLP w Białymstoku do Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej

Po raz 24 Dyrektor RDLP w Białymstoku wraz z Nadleśniczymi Nadleśnictw Puszczy Augustowskiej oraz Kustoszem Sanktuarium zaprosili leśników i ich rodziny do modlitewnego spotkania przed „z łask słynącym obrazem” Matki Bożej Studzieniczańskiej, będącym kopią obrazu jasnogórskiego. Obraz ten znajduję się w Sanktuarium, położonym na wyspie na Jeziorze Studzienicznym, od około 1720 roku.

Współorganizatorami pielgrzymki były nadleśnictwa Puszczy Augustowskiej. Nie zabrakło także leśników z całej białostockiej dyrekcji Lasów Państwowych, między innymi z Puszczy Knyszyńskiej, Białowieskiej, Boreckiej, Piskiej i Rominckiej.

W obecności  Wojska, Straży Granicznej, Policji i Straży Pożarnej manifestowała się solidarność i sympatia służb mundurowych do Lasów Państwowych.

Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie przy Pomniku Leśników, gdzie ks. kan. Wojciech Stokłosa, kapelan leśników zaprosił zgromadzonych do modlitwy o życie wieczne, dla wszystkich zmarłych z tego środowiska, a dla żyjących o potrzebne łaski. Wyraził również wdzięczność leśnikom za trwanie przy nauczaniu św. Jana Pawła II i ich troskę o piękno naszych lasów. Pod pomnikiem liczne delegacje złożyły kwiaty. W imieniu swoim i leśników z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku wieniec złożył Pan Dyrektor, Andrzej Józef Nowak.

Uroczystej polowej Mszy Świętej przewodniczył bp Jerzy Mazur, biskup ełcki.  Zwracając się do pielgrzymów – leśników oraz ich rodzin, biskup w homilii mówił: dziś tworzycie księgę przyrody, którą będą czytały kolejne pokolenia. Wsłuchując się w głos przyrody, słowami modlitwy wyrażajmy nasz zachwyt i uznawajmy, że owe cuda natury są dziełem Boga.  

Po Mszy św. leśnicy z Nadleśnictwa Płaska uroczyście przenieśli obraz Matki Bożej Studzieniczańskiej z ołtarza polowego do Kaplicy na wyspie, po czym zostały złożone kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II. Ostatnim elementem uroczystości było tradycyjne dzielenie się chlebem i wspólna agapa.

Podczas Pielgrzymki Leśników gościliśmy Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pana Jarosława Zielińskiego, Wojewodę Podlaskiego Pana Bohdana Paszkowskiego i przedstawicieli lokalnych samorządów. Obecność pocztów sztandarowych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, nadleśnictw, Technikum Leśnego w Białowieży i orkiestry dętej OSP Augustów Lipowiec nadała uroczystości powagi i podniosłego charakteru.

Pod pomnikiem leśników osobom zasłużonym dla leśnictwa, Dyrektor RDLP w Białymstoku Pan Andrzej Józef Nowak razem z Posłem na Sejm RP Panem Jarosławem Zielińskim wręczyli kordelasy leśnika polskiego. To zaszczytne wyróżnienie otrzymali:

    Pan Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski

    Pan Jacek Konieczny Nadleśniczy Nadleśnictwa Rajgród,

    Pan Olgierd Furman Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Suwałki,

    Pani Teresa Żywalewska Główna Księgowa Nadleśnictwa Suwałki,

    Pani Dorota Puczyłowska Główna Księgowa Nadleśnictwa Szczebra,

    Pan Mirosław Sewastynowicz Leśniczy Leśnictwa Koniecbór w Nadleśnictwie Szczebra,

    pośmiertnie Pani Weronika Topór, sybiraczka i żołnierz II Korpusu Armii Polskiej gen. Andersa.

 

***

Pielgrzymka Leśników organizowana jest cyklicznie od dwudziestu czterech lat i każdego roku scala środowisko leśne poprzez pryzmat wiary i nauczania Jana Pawła II. Została zainicjowana jako wyraz wdzięczności za spotkanie ze św. Janem Pawłem II, które miało miejsce w 1999 r. w Studzienicznej podczas papieskiej wizyty w diecezji ełckiej. Stanowi również okazję do wspólnego spotkania osób pracujących na co dzień w odległych miejscach i różnych instytucjach związanych z lasami. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz, leśnicy, duchowni, mundurowi oraz mieszkańcy regionu.