Asset Publisher Asset Publisher

Back

Spotkanie z rolnikami wsi Skieblewo ws. żubrów

Spotkanie z rolnikami wsi Skieblewo ws. żubrów

W dniu 17 lutego na zaproszenie Sołtysa wsi Skieblewo i Burmistrza miasta Lipsk, w świetlicy wiejskiej odbyło się spotkanie pracowników Nadleśnictwa Augustów i Płaska, przedstawiciela Koła Łowieckiego „Ratusz” z mieszkańcami Skieblewa.

 

Tematem spotkania był problem obecności stada żubrów z Puszczy Augustowskiej we wsi Skieblewo. Rolnicy mają problem z  żerowaniem żubrów na zmagazynowanych zapasach karmy dla bydła. Od kilku tygodni żubry uszkadzają zgromadzoną kiszonkę i oprócz wyjadania części pryzm niszczą folię zabezpieczającą zapasy paszy.

 

Burmistrz Lech Łępicki omówił kwestię uzyskania z RDOŚ decyzji na przepłaszanie żubrów. Procedura jest w toku.

Pracownicy Nadleśnictwa Augustów omówili wykonane i realizowane zadania w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”, zasady ubiegania się o odszkodowania za straty wyrządzone przez żubry, podstawowe przepisy prawne związane z ochroną żubra oraz rolę Lasów Państwowych w ochronie żubra.

Po burzliwej chwilami dyskusji wszyscy doszli do porozumienia. Burmistrz zadeklarował wyjazd do RDOŚ w Białymstoku wraz z mieszkańcami wsi, a przedstawiciele nadleśnictw zadeklarowali udział w akcji przepłaszania żubrów do Puszczy Augustowskiej. Rolnicy liczą na szybkie załatwienie ich problemu utraty paszy do hodowli bydła.