Asset Publisher Asset Publisher

Back

Remont ulicy Turystycznej – wspólna inwestycja Powiatu Augustowskiego i Nadleśnictwa Augustów.

Remont ulicy Turystycznej – wspólna inwestycja Powiatu Augustowskiego i Nadleśnictwa Augustów.

W ramach wspomagania przez Lasy Państwowe  administracji publicznej  w zakresie realizacji przedsięwzięć drogowych, Nadleśnictwo Augustów partycypowało w przedsięwzięciu drogowym z Zarządem Powiatu w Augustowie – remont ulicy Turystycznej.

W dniu 23.12.2020 r. przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie, wykonawcy  oraz Nadleśnictwa Augustów, podpisali Protokół Końcowego Odbioru Robót dotyczący remontu nawierzchni odcinka ulicy Turystycznej w Augustowie.

Lasy Państwowe wsparły  realizowane zadanie kwotą 100 tys. złotych. Jest to już kolejna inwestycja realizowana wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego.