Asset Publisher Asset Publisher

Back

Prace budowlane w ramach małej retencji nizinnej

Prace budowlane w ramach małej retencji nizinnej

Do końca listopada 2021 r. w nadleśnictwie Augustów mają zakończyć się prace budowlane związane z realizacją projektu MRN 2

W Nadleśnictwie Augustów trwają zaawansowane prace przy realizacji projektu

„Rozbudowa zbiornika małej retencji i budowa urządzeń małej retencji w Nadleśnictwie Augustów w ramach projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmiany klimatu - mała retencja oraz  przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

 Pakiet II – Rozbudowa zbiornika małej retencji (kat. obiektu XXIV) i budowa urządzeń małej retencji w Nadleśnictwie Augustów –Leśnictwo  Sajenek.

Projekt jest dofinansowany z Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Całość prac ma zostać ukończona do końca listopada tego roku. Już teraz widać wpływ zrealizowanych budowli na poziom wody.  Prowadzony w ramach projektu monitoring przyrodniczy ma wykazać na ile budowle wodne zmniejszające  deficyt wody w środowisku leśnych wpłyną na zwiększenie różnorodności biologicznej.

Problem deficytu wody i jego negatywny wpływ na zanikanie wielu gatunków roślin i zwierząt jest problemem ogólnoświatowym i wszystkie działania mające temu zapobiegać są bardzo ważne. Lasy państwowe bez dofinasowania i projektu nie mogłyby wykonać realizowanych budowli wodnych.

Więcej o projekcie pod linkiem: projekt MRN 2

Dodatkowo odnośnik do wywiadu w Polskim Radiu Białystok pn. "Augustowscy leśnicy zatrzymują wodę w lesie"