Asset Publisher Asset Publisher

Back

Poprawa warunków bytowania pszczoły augustowskiej w Nadl. Szczebra

Poprawa warunków bytowania pszczoły augustowskiej w Nadl. Szczebra

Pod koniec marca udaliśmy się do Nadleśnictwa Szczebra w celu omówienia propozycji lokalizacji działań z zakresu czynnej ochrony pszczoły augustowskiej i zapylaczy. Pracownicy bardzo ambitnie podeszli do tematu i przedstawione przez nich propozycje i wybory drzew bartnych, lokalizacji łąk i oczek wodnych są bardzo trafne i nie możemy doczekać się ich realizacji.

Nadleśnictwo Szczebra jest jednym z 5 partnerów projektu pn. „Puszcza augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP-lasy pszczołom pszczoły lasom”, którego beneficjentem głównym jest Nadleśnictwo Augustów.

Przypominamy, że projekt otrzymał dofinasowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”.