Asset Publisher Asset Publisher

Back

Ogłoszenie- zapraszamy do składania ofert

Ogłoszenie- zapraszamy do składania ofert

Nadleśnictwo Augustów,  ogłasza I pisemny przetarg niegraniczony ofertowy na dzierżawę nieruchomości i ruchomości w celach prowadzenia
skupu tusz, przechowania tusz i odpadów (przeznaczonych do utylizacji) zwierzyny łownej na czas określony w obrębie ewidencyjnym Augustów 0004, gmina Augustów 011 (ul. Turystyczna 19) będącej w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Augustów.
Łączna cena wywoławcza netto za nieruchomości i ruchomości (chłodnie i grunt) - 411 zł 20 gr/rok.


Szczegóły przetargu: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-augustow/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia