Asset Publisher Asset Publisher

Back

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTU

Zapraszamy do składania ofert

Informujemy, że Nadleśnictwo Augustów ogłosiło przetargi na dzierżawę gruntów:

 - w oddziale 69d leśnictwa Lipowiec w celu wypoczynku i rekreacji (pow. 0,1254 ha),

 - oddziale 5i leśnictwa Lipowiec w celu rekreacyjnym (0,10 ha)

 - oddziale 42d leśnictwa Lipowiec w celach prowadzenia działalności gospodarczej związanej z turystyką i rekreacją (0,5737 ha)

Link do ogłoszeń: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_augustow/komunikaty_i_ogloszenia