Asset Publisher Asset Publisher

Back

Ogłoszenia o sprzedaży lokalu mieszkalnego – pustostanu – II przetarg

Ogłoszenia o sprzedaży lokalu mieszkalnego – pustostanu – II przetarg

OGŁOSZENIE

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Augustów z siedzibą w Augustowie, 16 – 300 Augustów, ul. Turystyczna 19,

na podstawie art. 40a, ust. 9 Ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2022 r., poz. 672

z późn. zm.) ogłasza nieruchomość - pustostan do sprzedaży dla pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych.

Szczegóły w załączonym pliku pdf.