Asset Publisher Asset Publisher

Back

Hej strzelcy wraz !!!

Hej strzelcy wraz !!!

21.01. 2023 r. w Studzienicznej i pobliskim fragmencie Puszczy Augustowskiej odbył się II Nocny Marsz i IV Nocny Bieg Powstańca, nasze cykliczne imprezy upamiętniające rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.

A że aktualnie przypada rocznica 160-ta, zatem postaraliśmy się o okazalszą oprawę i zgromadzenie większej rzeszy uczestników.

Co prawda starty do biegów na różnych dystansach (koronny na 18630 m) miały miejsce nieco wcześniej, ale główne spotkanie rocznicowe rozpoczęło się o godz. 17:00 pod Pomnikiem Leśników Puszczy Augustowskiej Bohaterów Walk o Niepodległość.

Przy asyście kompanii reprezentacyjnej Garnizonu Suwałki, w obecności około 200 gości, pośród sosnowego starodrzewu rozświetlonego płomieniami żywicznych pochodni przywitał przybyłych gospodarz - Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów Wojciech Szostak. W swoim wystąpieniu podkreślił doniosłość Powstania w kształtowaniu polskiej świadomości narodowej i żmudnym procesie odzyskiwania niepodległości, osadzając myśl przewodnią w kontekście trwającej na Ukrainie wojny, która choć w oczywisty sposób tragiczna dla narodu ukraińskiego, to jednak w warunkach posiadania przez niego własnej państwowości i otrzymywania szczodrej pomocy zagranicznej, stawia go w nieporównywalnie korzystniejszej sytuacji niż Polaków w roku 1863.

Po podniesieniu flagi państwowej i odśpiewaniu hymnu, zabrał głos poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński,  skupiając się do docenieniu różnych form obchodów rocznicowych dla edukacji historycznej i kształtowania postaw patriotycznych Polaków.

Trzecim występującym mówcą był Starosta Powiatu Augustowskiego Jarosław Szlaszyński, który jako zawodowy historyk i autor licznych publikacji dotyczących Powstania Styczniowego na Augustowszczyźnie, zreferował najistotniejsze epizody powstańcze lat 1863-64 na naszych ziemiach.      

Po apelu pamięci odczytanym przez oficera 14 pułku przeciwpancernego w Suwałkach i salwie honorowej, zapalenia zniczy pod pomnikiem dokonały delegacje poszczególnych środowisk. A były to min.: Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński w asyście dowódcy 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego im. Marszałka J. Piłsudskiego płk Krzysztofa Świderskiego i szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach Jarosława Kowalewskiego, reprezentant Dyrektora RDLP w Białymstoku Rafał Supiński w asyście Nadleśniczych nadleśnictw Puszczy Augustowskiej, Starosta i Wicestarosta Powiatu Augustowskiego, zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie, Komendant Placówki Straży Granicznej w Lipsku, Zastępca Komendanta powiatowego Straży Pożarnej w Augustowie, przedstawiciel Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Komendant Główny POW, Dyrektor SP Montessori w Augustowie, Drużynowy Augustowskiej Obronnej DH Sagittarius.

Po odprowadzeniu sztandaru przez kompanię reprezentacyjną, odśpiewana została najbardziej charakterystyczna dla Powstania pieśń; Marsz Strzelców, po czy harcerze Sagittariusa rozdali przybyłym 100 pochodni. Oświetlona nimi kolumna rozciągnięta na kilkaset metrów przemaszerowała następnie dystans około 2 km, w tym ponad połowę leśną ścieżką, do zaimprowizowanego nad jeziorem obozu powstańczego, gdzie pośród rekonstruktorów-powstańców wszyscy otrzymali gorący posiłek. Podczas gdy biesiada nad jeziorem trwała, goście honorowi wraz z Nadleśniczym udali się na metę IV Nocnego Biegu Powstańca aby dokonać dekoracji zwycięzców. A największą satysfakcją jest dla nas rosnący udział młodzieży a nawet dzieci młodszo-szkolnych wraz z rodzicami, którzy najwyraźniej uznali nasz Marsz Nocny za fajny sposób rodzinnego spędzania czasu.