Asset Publisher Asset Publisher

Back

Nasze kuropatwy pod budką

Nasze kuropatwy pod budką

Prawdziwa zima przyszła wprawdzie, znowu nieco spóźniona lecz z obfitością śniegu na podobieństwo lat dawnych i dla małych mieszkańców pól zwłaszcza była trudną.

W OHZ Nadleśnictwa Augustów oprócz dokarmiania zwierzyny grubej, wspomagaliśmy także i ptaki, w tym również kuropatwy, które choć nieliczne i nie stanowiące u nas obiektu polowań, zaopatrzyliśmy w karmę w rozstawionych w miejscu ich bytowania, budkach.

Pomimo grubej pokrywy śnieżnej i nadmiernego dziś drapieżnictwa, udało im się w stanie niemal nieuszczuplonym doczekać wiosny, która właśnie nadeszła. Stadka rodzinne zgodnie z odwiecznym rytmem pór roku zaczęły się już rozpadać i młode ptaki poza parą rodzicielską, rozchodzą się w poszukiwaniu partnerów.

Kuropatwy niegdyś będące ozdobą i jednymi z najpospolitszych mieszkańców pól z powodu zmieniającego siedliska i niszczącego lęgi intensywnego rolnictwa, oraz drapieżników stały się dzisiaj  nieliczne i chociaż są one nadal gatunkiem łownym, myśliwi zaprzestali polowań i jak dawniej, wspomagają je w okresie zimy.