Asset Publisher Asset Publisher

Back

Nadleśnictwo Augustów ogłasza konsultacje prac gospodarczych

Nadleśnictwo Augustów ogłasza konsultacje prac gospodarczych

Uwagi i wnioski przyjmujemy do 31.12.2021 r.

Nadleśnictwo Augustów zachowując standardy  certyfikatu FSC ogłasza konsultacje prac gospodarczych na rok 2022 na powierzchniach wyznaczonych jako lasy HCVF (High Conservation Value Forests).

Osobą do kontaktu jest Grzegorz Androsiuk, tel. 87 6439906

Więcej informacji na temat HCVF: lasy o szczególnych walorach przyrodniczych.

Rozmiar głównych zadań gospodarczych w lasach HCVF zaplanowanych na 2022 r.

 

Kod HCVF

Rodzaj  i wielkość planowanych zabiegów gospodarczych/hodowlanych w 2022 r.

Rb I ( ha)

Rb III (ha)

Rb IV (ha)

CP (ha)

TWP (ha)

TP (ha)

HCVF 1

3,33

6,81

0

0

4,53

50,27

HCVF 2

101,71

55,67

9,93

0,89

70,21

972,81

HCVF 3

0

4,31

0

0

8,76

33,2

HCVF 4

65,59

33,38

16,12

6,12

71,32

698,85

HCVF 6

0

0

0

0

0

3.04

 

Obowiązek konsultowania prac gospodarczych ze społecznością lokalną, wynika wprost z Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce. Zasada 4 standardu-  Współpraca ze społeczeństwem i prawa pracowników oraz jej Kryterium 4.4, nakładają na zarządcę lasu wymóg aby w procesie planowania i samej działalności były brane pod uwagę wyniki oceny jej oddziaływania na społeczeństwo. Ze stronami, na które dana działalność gospodarcza może mieć bezpośredni wpływ, przeprowadzane są konsultacje.