Asset Publisher Asset Publisher

Back

MAŁA RETENCJA NIZINNA ZREALIZOWANA

MAŁA RETENCJA NIZINNA ZREALIZOWANA

Nadleśnictwo Augustów zakończyło działania w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmiany klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.

Zrealizowano dwa zadania:

  1. Rozbudowa zbiornika małej retencji i budowa urządzeń małej retencji w Nadleśnictwie Augustów – Leśnictwo Sajenek.
  2. Budowa urządzeń małej retencji i szczególne korzystanie z wód w Nadleśnictwie Augustów – Leśnictwo Jastrzębna.

W ramach zadania nr. 1 wykonano: rozbudowę zbiornika wodnego, 11 progów o stałym piętrzeniu, 2 progi stałe z przejazdem, 3 przepusty z piętrzeniem, 2 zastawki drewniane.

W ramach zadania nr. 2 wykonano: dwa progi o stałym piętrzeniu  i 1 groblę z progiem.

Ogólnie efekt dotyczący retencjonowanej wody wyniesie 4400 m3 z czego 3600 m3 w zbiorniku wodnym.

Ogólny koszt inwestycji wyniósł 1 216 952, 94 zł brutto ( 989 395,07 zł netto )  z czego 840 985,81 zł dofinansowania (85% wartości netto) z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków wodnych w ekosystemach leśnych nadleśnictwa. Zbudowane progi pozwolą na utrzymanie wód gruntowych na zakładanym poziomie i spowolnią spływ wód z terenów leśnych co znacząco wpłynie na poprawę warunków bytowania roślin, grzybów i zwierząt. Prowadzony monitoring przyrodniczy pozwoli określić jak powstałe budowle wpłyną na zmiany zbiorowisk roślinnych i ilość gatunków ptaków, nietoperzy i owadów.

Podkreślenia wymaga fakt profesjonalnego wykonania budowli przez firmy budowlane pomimo bardzo trudnych warunków pogodowych i glebowych.

Mamy ogromną satysfakcję z wykonanego zadania  i głębokie przekonanie o wpłynięciu na poprawę warunków przyrodniczych lasów objętych zadaniem.

W mini galeri artykułu  prezentujemy zdjęcia z tak zwanego stanu zerowego(wyjściowego), realizacji zadań i stanu końcowego.