Asset Publisher Asset Publisher

Back

Las widziany z drona

Las widziany z drona

Dzięki uprzejmości Kierownika Zakładu Ochrony Lasu Pana Wojciecha Chmielewskiego i Pani Martyny Ruszczyk mieliśmy okazję spojrzeć na nasze lasy z góry.

Dzięki dronowi, który wznosił się na wysokość do  120 metrów zobaczyliśmy lasy Leśnictwa Sajenek i  Studzieniczna tak jak widzą to ptaki. Kamery zamontowane na dronie pozwoliły wykonać zdjęcia i filmy. Co ciekawe na jednym z załączonych filmów widać szybującego dużo poniżej drona kruka. Wykonane zdjęcia pozwalają na ocenę stanu sanitarnego lasu, stopnia defoliacji (ubytku igieł) sosny pospolitej oraz ukazują przestrzenną lokalizację upraw, młodników, starszych drzewostanów, dróg i linii oddziałowych. Można praktycznie indywidualnie ocenić każde drzewo. Wykonanie takich obserwacji „na piechotę” zajęłoby leśnikom dużo więcej czasu i nie byłoby tak dokładne. W celu zorientowania się co do lokalizacji wykonanych zdjęć podajemy, że widoczne zbiorniki wodne (pokryte lodem) to Staw Sajenek i jezioro Sajenek.