Asset Publisher Asset Publisher

Back

KUPIMY LAS

KUPIMY LAS

Nadleśnictwo Augustów jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia.

W szczególności kupimy las lub grunt, który:

  • bezpośrednio sąsiaduje z działką ewidencyjną Nadleśnictwa Augustów (sąsiedztwo działek można sprawdzić na stronie: Banku Danych o Lasach
  • jest we współwłasności nadleśnictwa
  • reguluje przebieg granicy polno-leśnej

Czego oczekujemy?

  • w Ewidencji Gruntów i Budynków (w Starostwie Powiatowym) działka musi być sklasyfikowana jako las (Ls), a jeżeli jest rola to musi być przeznaczona do zalesienia (w gminnym planie zagospodarowania przestrzennego lub posiadać decyzję o warunkach zabudowy na zalesienie)
  • sprzedawana nieruchomość musi mieć uregulowany stan prawny (m.in. założoną księgę wieczystą i nie może być obciążona na rzecz osób trzecich,
  • granice działki są znane, widoczne w terenie i sąsiedzi nie są w sporze granicznym.

Osoby zainteresowane sprzedażą lasu zapraszamy do kontaktu:

tel. 87 643 99 00

e-mail: augustow@bialystok.lasy.gov.pl