Asset Publisher Asset Publisher

Back

Częściowe efekty realizacja projektu „żubrowego”

Częściowe efekty realizacja projektu „żubrowego”

Nadleśnictwo Augustów zrealizowało kolejne działania w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”.

 W pierwszych dniach listopada odebrane zostaną następujące zadania :

- wodopoje 3 sztuki

- remont stodoły

- dwa brogi.

Na brzegu nowych wodopoi  już pojawiły obok tropów żubrów,  tropy jeleni, łosi, saren i dzików. W stodole zmagazynowano siano i buraki pastewne. Lada dzień w brogach zostanie złożone siano.

Wykonane zadania przyczynią się do poprawy warunków bytowania nie tylko żubrów, ale także innych mieszkańców Puszczy Augustowskiej.