Asset Publisher Asset Publisher

Back

BIAŁO-CZERWONĄ TRAKTUJ Z SZACUNKIEM

BIAŁO-CZERWONĄ TRAKTUJ Z SZACUNKIEM

Flaga jest symbolem państwowości oraz przynależności narodowej. Poprzez czczenie flagi swojego kraju angażujemy się w budowanie odrębności narodowej.

Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej  obchodzony jest 2 maja, a jego główną rolą jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Dzień Flagi został wprowadzony na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku. Jest to dzień między dwoma państwowymi świętami: 1 maja (Międzynarodowym Świętem Pracy) i 3 maja (Świętem Konstytucji 3 Maja). 2 maja jest równocześnie obchodzony Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Źródłem dzisiejszych barw jest herb Królestwa Polskiego i herb Wielkiego Księstwa Litewskiego. Biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski oraz bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Z tego właśnie względu na polskiej fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w heraldyce RP ważniejszy jest kolor godła. W 1919 r. kolory biały i czerwony uznano oficjalnie za polskie barwy narodowe.

2 maja w Dniu Flagi RP organizowane są akcje i manifestacje patriotyczne. W szkołach odbywają się występy artystyczne, flagi umieszczane są na domach, blokach oraz instytucjach państwowych. Od kilku lat powszechnym zjawiskiem jest również noszenie w tym dniu kokardy narodowej.

  • Flaga eksponowana publicznie musi być czysta mieć czytelne barwy. Nie może być pomięta lub postrzępiona.
  • Flagą nie oddaje się honorów żadnej osobie, nie pochyla się jej przed żadną inną flagą lub znakiem.
  • Flagą nie można przykryć pomnika lub tablicy pamiątkowej przed ich odsłonięciem.
  • Podczas uroczystości flagi na odpowiednich podstawach lub stojakach należy umieścić po lewej stronie pomnika (dla patrzącego na pomnik), w kolejności zgodnej z hierarchią.
  • Flaga nigdy nie może dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody.
  • Flaga nie może służyć jako nakrycie stołu lub opakowanie jakiegoś przedmiotu.

Flaga RP ma proporcje 5:8. Nie wolno na niej umieszczać żadnych napisów i rysunków.

Barwy narodowe różnią się od flagi państwowej RP tym, że nie mają określonych proporcji. Mogą być dowolnej długości i szerokości trzeba jednak pamiętać, że szerokość obu pasów musi być równa. Przykładem są kokardy narodowe.

Źródło:http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16701,MINIPRZEWODNIK-promujacy-szacunek-dla-FLAGI-RP-i-HYMNU-RP.html?search=9398