Asset Publisher Asset Publisher

Back

#niezaWODNYratownik

#niezaWODNYratownik

24 czerwca strażnicy leśni z Nadleśnictwa Augustów wzięli udział w zajęcia zorganizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku.

 Celem spotkania było intensywniejsze propagowanie zagadnienia, jakim jest bezpieczeństwo osób przebywających nad wodą i w wodzie w trakcie całego sezonu wakacyjnego.  

Strażnicy leśni, na Jeziorze Rajgrodzkim, doskonalili swoje umiejętności z zakresu obsługi i prowadzenia jednostek pływających, udzielania pierwszej pomocy czy też stosowania środków przymusu bezpośredniego. Posterunek Straży Leśnej w Augustowie posiada łódź, która umożliwia wykonywanie zadań służbowych na wodach i terenach przywodnych.

Oprócz jednostek straży leśnej w zajęciach uczestniczyli funkcjonariusze Policji, ratownicy WOPR w Białymstoku, strażnicy Posterunku Straży Leśnej nadleśnictwa Rajgród, strażnicy Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz ratownicy Grupy Ratowniczej „Nadzieja”. Zajęcia przeprowadzone zostały na terenie ośrodka Szkoleniowego WOPR „TAMA" w  Rajgrodzie.

Zajęcia szkoleniowe zrealizowane zostały przy zachowaniu reżimu sanitarnego, wszyscy strażnicy posiadali ze sobą środki ochrony osobistej (maseczki ochronne i rękawiczki).

Szkolenie to zainaugurowało program profilaktyczny  #niezaWODNYratownik. Program ten wpisuje się w ogólnopolską akcję informacyjną "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą". Jego celem jest zwrócenie uwagi na problematykę utonięć, a także szeroko rozumianego bezpieczeństwa nad woda.