Asset Publisher Asset Publisher

Back

„Dlaczego leśnicy zlecają wycinanie drzew?”

„Dlaczego leśnicy zlecają wycinanie drzew?”

21 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Augustowskiej Akademii Leśnej.

Pytanie

 „Dlaczego leśnicy zlecają wycinanie drzew?”

było omawianym tematem podczas prezentacji na sali konferencyjnej nadleśnictwa oraz  w trakcie spaceru ścieżką „Dąbek”. W spotkaniu udział wzięli między innymi przewodnicy z Augustowskiego oddziału PTTK.

Zagadnienie podstaw, celowości i zasadności wycinki drzew zostało przedstawione w kontekście różnych faz rozwojowych drzewostanu. Zwrócono uwagę na uwarunkowania przyrodnicze, gospodarcze, społeczne, historyczne wpływające na podjęcie decyzji o wycince drzew. Główny nacisk położono na przedstawieniu potrzeby zabiegów pielęgnacyjnych wynikających z konieczności zachowania trwałości i ciągłości istnienia Puszczy Augustowskiej.

Kolejne spotkanie odbędzie się 26 maja o godz. 1700 w siedzibie nadleśnictwa, a tematem będzie pytanie:

„Czy możliwe jest życie bez drewna?”

Zapraszamy !