Kontakt z mediami Kontakt z mediami

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami jest:

Karol Chodkiewicz

tel: 87 643 99 08 / 661 660 152

e-mail: karol.chodkiewicz@bialystok.lasy.gov.pl

 

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami ws. projektu "Kompleskowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe" jest:

Joanna Jadeszko

tel. 87 643 99 25 / 733 878 722

e-mail: joanna.jadeszko@bialystok.lasy.gov.pl