Kontakt z mediami Kontakt z mediami

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami jest:

Nadleśniczy Wojciech Szostak

tel: 87 643 99 00

e-mail: augustow@bialystok.lasy.gov.pl