Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Pomnik Leśników- Pielgrzymka do Studzienicznej

Pomnik Leśników- Pielgrzymka do Studzienicznej

W Studzienicznej na ścieżce edukacyjnej „Do Pomnika Leśników” stał krzyż upamiętniający poległych leśników w walkach o wolność Ojczyzny. Krzyż wystawiony na działanie surowych warunków atmosferycznych z biegiem lat niszczał i próchniał.

W dniu 25 maja 2018 r. Nadleśnictwo Augustów przy udziale specjalistycznych firm zewnętrznych  postawiło nowy krzyż. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu, miejsce znowu przypomina o najważniejszych wartościach, które codziennie powinny nam towarzyszyć.

Jest to miejsce szczególne – co roku od kilkunastu lat leśnicy spotykają się  podczas „Pielgrzymka do Studzienicznej”, która towarzyszy regionalnej naradzie leśników.  Uczestnikami powyższej imprezy będą pracownicy jednostek organizacyjnych LP    nadzorowanych przez Dyrektor RDLP w Białymstoku wraz z członkami rodzin, emeryci i renciści, członkowie Duszpasterstwa Leśnego, kombatanci leśni, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz innych podmiotów opiniodawczych. W tym roku będzie to XIX spotkanie pielgrzymkowe, które odbędzie się 2 czerwca 2018 r. w Studzienicznej.