Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Konkurs: Uwaga łosie na szosie!

Konkurs: Uwaga łosie na szosie!

Nakręć film edukacyjny i wygraj atrakcyjne nagrody!

Lubisz łosie? Może widziałeś je kiedyś jadąc przez zimowy las? Weź do ręki kamerę, komórkę lub tablet i nakręć film promujący bezpieczną jazdę na terenach zamieszkałych przez łosie! Twój film pomoże chronić ludzi i zwierzęta!

Regulamin konkursu:

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest adresowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniów klas  I – III gimnazjów.

  1. Tematem konkursu jest krótki film promujący bezpieczne zachowanie na drodze, gdzie istnieje możliwość spotkania z łosiem lub innym dużym zwierzęciem.
  2. Film powinien być wykonany przy pomocy kamery, tabletu, smartfona, telefonu komórkowego lub innego sprzętu przez maksymalnie trzyosobową grupę uczniów bądź indywidualnie. Autor obrazu powinien tak nakręcić film, by w całości był on jego pracą autorską – dźwięk, muzyka, narracja. Aktorzy występujący w filmie powinni wyrazić na to pisemną zgodę.

Do filmu należy dołączyć informację o autorach/autorze (imię i nazwisko, klasa, adres szkoły), a także zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych.

Podpisane oświadczenie (do pobrania na stronie internetowej Parku www.biebrza.org.pl w zakładce: do pobrania) należy zeskanować lub sfotografować i dołączyć do pracy.

  1. Film nie może zawierać materiałów drastycznych, wulgarnych, niemoralnych oraz scen naruszających prawa osób trzecich (np. rejestracyjne samochodów, twarze przypadkowo sfilmowanych osób bez ich zgody).
  2. Wymogi techniczne: film powinien być nie dłuższy niż 1 minuta, rozdzielczość nie mniejsza niż 600 pixeli dłuższego boku (np. obraz 640x480 pixeli).  
  3. Prace należy nadesłać do 28 lutego 2015 r. na nośnikach CD na adres: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec Twierdza 8, 19 - 110 Goniądz lub pocztą elektroniczną na adres: Katarzyna.Nowicka@biebrza.org.pl z dopiskiem: Konkurs „Łosie na szosie".
  4. Filmy będą oceniane w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa i gimnazjum, przez Komisję Konkursową złożoną z pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego. Nagrodzone zostaną po 3 najlepsze prace ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz wytypowane wyróżnienia.
  5. Biebrzański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do publikacji prac z zachowaniem danych autora.
  6. Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy zostaną przesłane laureatom pocztą.

Fundatorem nagrody głównej w postaci upominków rzeczowych na kwotę 250 zł w konkursie jest Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Sponsorem pozostałych nagród w konkursie jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.  

Bliższych informacji udzielają pracownicy Działu Edukacji i Udostępniania Biebrzańskiego Parku Narodowego tel. 085 738 06 20 w. 244, 248, 249 lub 085 738 30 10 e-mail: Katarzyna.Nowicka@biebrza.org.pl