Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Co łączy żeglarstwo i Lasy Państwowe ?

Co łączy żeglarstwo i Lasy Państwowe ?

W roku 1933 Zarząd Yacht Klubu Polski Augustów był ściśle związany z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe.

Dnia 11.05.2024 r., Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów wraz  z załogą brał udział w reaktywacji Yacht Klubu Polski Augustów, podczas których po raz pierwszy od dziesięcioleci odbyła się uroczystość Podniesienia Bandery.

Początki Yacht Klubu Polski Augustów datuje się na lata 30 XX wieku.

Działałanośc YKP Augustów miała miejsce na cyplu Dąbek nad Jeziorem Białym. Siedzibą był budynek w stylu dworku puszczańskiego. W wilii częstym gościem był ówczesny Prezydent Ignacy Mościcki. Warto wspomnieć iż owy budynek do roku 2023 był w posiadaniu PGL LP Nadleśnictwo Augustów.

Pierwszym Komandorem Yacht Klubu Polski Oddział Augustów był Pan Adam Loret – Dyrektor Naczelny Lasów Państwowych

Sekretarzem Pan Józef Neugebauer – Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów.

Skarbnikiem  Pan Jan Jakubowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Szczebra.

Członkiem Zarządu Pan Stefan Skibniewski – Inspektor Lasów Państwowych Siedlce.

Członkami Komisji Rewizyjnej Pan Józef Karpiński, Pan Otawjan Wiszniowski – Inspektorzy Lasów Państwowych Siedlce oraz Pan Józef Długołęcki – Nadleśniczy Nadleśnictwa Krasne.

Można zauważyć iż wkład leśników w powstanie YKP Augustów był ogromny. Ścisła współpraca lokalnej społeczności oraz leśników przynosiła owocne skutki.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w roku 2024 obchodzą swój jubileusz 100 lat, podobnie jak Yacht Klub Polska.

Zarządowi Yacht Klub Polska Życzymy samych sukcesów i kolejnych 100 lat działalności.