Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

„Żubr się w ciepły kożuch ubrał…”

„Żubr się w ciepły kożuch ubrał…”

Żubr jest największym ssakiem Europy, który dzięki ciężkiej i długoletniej pracy naukowców i leśników został uratowany ze skraju wymarcia. Według najnowszych danych, obecnie w Polsce żyję ponad 1 800 osobników. Metapopulacja, która tego roku została utworzona w Puszczy Augustowskiej jest szóstym wolnościowym stadem żubrów w naszym kraju.

Pomimo bardzo kapryśnej pogody jaka w chwili obecnej panuję w naszym leśnym zakątku, leśniczy ds. łowieckich rozpoczął sezon na dokarmianie zwierzyny. Zimowe dokarmianie nie ma na celu wzrostu szansy na przeżycie żubrów czy innych zwierząt leśnych, ale ma na celu ograniczenie ich migracji na pola uprawne, co może powodować konfliktowe sytuację z lokalnymi rolnikami.

W miejscach bytowania zwierząt, szczególnie na istniejących śródleśnych łąkach, tam gdzie to było możliwe, w okresie letnim koszono trawę a powstałe siano składowano w stogach. Specjalnie dla naszego stada wybudowaliśmy paśnik z magazynem na karmę, gdzie rozpoczęliśmy wykładanie siana, sianokiszonki i buraków pastewnych.

Projekt "Kompleskowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe"

 

 

 

W żywieniu żubrów można stosować:

- siano, które powinno być dostępne bez ograniczeń,

- sianokiszonkę, której ilość zależna jest od wielkości stada,

- rośliny okopowe tj. buraki pastewne, marchew, ew. dynia i kapusta- ważne by nie przemarzła ponieważ wtedy może zaszkodzić zwierzętom,

- gniecione ziarno zbóż (owies, żyto, jęczmień),

- granulat z dodatkiem kory, który zmniejsza spałowanie i zgryzanie.

Z tak bogatej stołówki korzystają zarówno żubry jak i inni mieszkańcy puszczańskich lasów: jelenie, sarny, dziki, drobne ptaki i gryzonie.

Zimowe dokarmianie powoduję, że żubry tworzą duże ugrupowania. Umożliwia to  „przegląd” stada. Widzimy w jakiej kondycji zdrowotnej są osobniki, ile ich jest.