Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Polskie bartnictwo rozwija się w Puszczy Augustowskiej

Polskie bartnictwo rozwija się w Puszczy Augustowskiej

Na terenie pięciu nadleśnictw Puszczy Augustowskiej przybyło w czerwcu 19 barci i 26 kłód bartnych.

Barcie i kłody zostały wykonane przez leśników pasjonatów bartnictwa i pszczelarstwa leśnego. Pomijając udział w Barciowiskach i w warsztatach bartnych na terenie nadleśnictwa Augustów, było to pierwsze prawdziwe dzianie w lasach Puszczy Augustowskiej.  Nowi bartnicy korzystali z narzędzi bartnych wzorowanych na tradycyjnych narzędziach, które zostały wykute przez augustowskiego kowala. Lokalizacja kłód bartnych i barci uwzględnia lokalne warunki i nowo powstałe łąki kwietne i nowo założone remizy sady.

Łącznie założono ponad 46 ha łąk kwietnych i posadzono jabłonie, śliwy i grusze na powierzchni 35 ha. Stworzyło to nowe warunki do bytowania pszczole augustowskiej i wielu innym gatunkom zapylaczy.

Poszczególne nadleśnictwa już zgłaszają fakt zasiedlenia kłód i barci przez roje pszczół bytujących swobodnie w lesie. Świadczy to o właściwym wykonaniu barci i potencjale lasów Puszczy Augustowskiej.

Wymienione działania są częścią zaplanowanych i już realizowanych zadań w ramach projektu pn. " Puszcza Augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP- lasy pszczołom pszczoły lasom" dofiansowany ze srodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach programu "Środowisko, Energia i Zmiany klimatu".

O dalszych postępach będziemy informować na bieżąco.

Informacje o projekcie można uzyskać na stronie:   www.tradycyjne-bartnictwo.pl