Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Ogłoszenia o sprzedaży lokali mieszkalnych - pustostanów

Ogłoszenia o sprzedaży lokali mieszkalnych - pustostanów

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Augustów z siedzibą w Augustowie, 16 – 300 Augustów, ul. Turystyczna 19, na podstawie art. 40a, ust. 9 Ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2022 r., poz. 672 z późn. zm.) ogłasza  nieruchomości - pustostany do sprzedaży dla pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych. Nieruchomość została zatwierdzona do sprzedaży przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zawierający przedmiotowe mieszkania został zamieszczony w Biuletynie Informacyjnym LP nr 8-9 (356- 357) strony 63-64, który został opublikowany w dniu 13.09.2022 roku.

Szczegóły w załączonym pliku poniżej.