Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Bóbr – partner w działaniach retencyjnych

Bóbr – partner w działaniach retencyjnych

W czasie kiedy cały świat mówi o deficycie wody, stepowieniu ziemi oraz podejmowanych działaniach mających na celu zatrzymanie wody, są obszary gdzie natura próbuje radzić sobie sama.

     Podczas lustracji terenu gdzie podejmujemy prace z projektu małej retencji nizinnej napotkaliśmy naszego sprzymierzeńca i można powiedzieć partnera w działaniach.

To bóbr, po łacinie zwany Castor fiber.

     Nasze działania są poprzedzone pomiarami geodezyjnymi, pozwoleniami na budowę, raportami oddziaływania na środowisko, a o przetargach nie wspomnę. Natomiast nasz bóbr sam sobie załatwił wszystkie pozwolenia i posiłkując się swoją wiedzą i zdolnościami wybudował pierwszą budowlę piętrzącą. Efekt jest niesamowity – spiętrzenie wody blisko o 50 centymetrów i wspaniały zbiornik rozlewisko. Akurat w tym miejscu jego działanie nie spowodowało strat w drzewostanie, a wprost przeciwnie nawodniło przyległe tereny. Już widać zmiany w roślinności i zbiorowiskach przy rozlewisku. Pojawią się także na pewno gatunki zwierząt związane zarówno ze światem wodnym i przyległym leśnym.

     My Augustowscy leśnicy mamy w projekcie zaplanowane wybudowanie blisko trzydziestu obiektów piętrzących wraz ze zbiornikiem wodnym.  Aktualnie trwają prace przygotowawcze, a budowę obiektów zakończymy pod koniec 2021 roku. Projekt realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 85 % i 15 % ze środków Lasów Państwowych. Koszt  działań w Lasach Państwowych to kwota 234 670 tys. zł. W naszym nadleśnictwie planowane koszty wynoszą 1143 tys. zł.

P.S.

Udziału bobrów w projekcie nie uwzględniono, ale ich udział jest bezcenny.