Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Bogactwo zróżnicowanych lasów i piękno augustowskiego krajobrazu przyciągają wielu przyrodniczych pasjonatów. Z myślą o nich Nadleśnictwo Augustów przygotowało bogata ofertę edukacyjną. Do najważniejszych należą  leśne ścieżki edukacyjne.
 

„Dąbek dziedzictwo przyrodnicze Augustowa”

Dofinansowane z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Umowa o dofinansowanie pomiędzy nadleśnictwem, a samorządem Województwa Podlaskiego (Instytucja Pośrednicząca) została podpisana 10.08.2020r.
 Efektem projektu ma być ścieżka dydaktyczna z infrastrukturą rekreacyjno-edukacyjną przebiegającą  przez teren potocznie i historycznie nazywany Dąbek  plaża.

Plaża Dąbek znajdująca się na gruntach LP od wielu lat jest niezagospodarowana i ciągle jest tematem wielu telefonów, artykułów w prasie lokalnej i indywidualnych interwencji mieszkańców Augustowa i turystów. Powszechne jest oczekiwanie przywrócenia walorów turystycznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych plaży i terenów okalających. Utworzenie ścieżki dydaktycznej wraz z małą infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową wychodzi na przeciw oczekiwaniom społecznym i możliwości ochrony obszaru cennego przyrodniczo. Na zaplanowanych 9 punktach przystankowych zainstalowane zostaną: tablice- 6 sztuk i terenowe gry edukacyjne- 4 sztuki. Głównym przystankiem-miejscem odpoczynku  będzie tzw. plaża Dąbek.

            Długość trasy wyniesie 1500 mb. Poza znaczeniem edukacyjnym ważny jest także wymiar społeczny planowanego przedsięwzięcia. Nadleśnictwo planuje zainstalować elementy podstawowe do ćwiczeń fizycznych i wyposażenia parkingowego: stół okrągły i ławka okrągła, kosz na segregację odpadów, wiata, drabinka ukośna, drabinka linowa, ławeczka do brzuszków. Realizacja projektu przyczyni się do poznania walorów przyrodniczych terenu leśnego nad jeziorem Białym.

            Całkowity koszt projektu to kwota 162 538,02 zł, dofinansowanie w wysokości 119 700,00 zł, a udział Nadleśnictwa Augustów 42 838,02 zł.

Mamy nadzieję, że pod koniec października udamy się na pierwszy spacer po nowej trasie rekreacyjno – edukacyjnej: nadleśnictwo – plaża Dąbek – nadleśnictwo.

 

 

 
 
„W PUSZCZY GŁUSZCA" w Studzienicznej

Leśna klasa przygotowana do prowadzenia edukacji leśnej dla 32 (max. 40) osób. Wyposażona jest w stylowe „leśne" stoły i krzesła, projektor multimedialny z przenośnym komputerem, ściennym ekranem i zestawem głośników, liczne eksponaty leśne, w szczególności dawne urządzenia i przyrządy stosowane w leśnictwie, fotografie prezentujące przyrodę Puszczy Augustowskiej, kominek, trofea myśliwskie, nagrodzone prace z konkursów plastycznych, leśne gry, plansze edukacyjne i wiele innych.

Lokalizacja – Obręb Augustów, Leśnictwo Studzieniczne – obok oddz. 24.

Stałe wyposażenie izby leśnej „W Puszczy Głuszca" stanowią :

wystawa fotograficzna prezentująca przyrodę Puszczy Augustowskiej, stare narzędzia leśne,

tablica ,,Ptasi zegar", zestaw tablic do rozpoznawania drzew leśnych, konkursowe prace plastyczne, prezentacje multimedialne na tematy przyrodnicze, filmy przyrodnicze.

 
 
Leśne Ścieżki Edukacyjne
 
I. Leśna ścieżka edukacyjna „Kozi Rynek" - położona w głębi Puszczy Augustowskiej, najstarsza i najbardziej "dzika" ścieżka w Nadleśnictwie Augustów.
 
Mini - przewodnik formatu A4 do pobrania: c/document_library/get_file
 
Długość trasy – około 1800 m.
Ilość przystanków – 22.
Tematyka każdego przystanku – jak niżej:
     Przystanek I - Wiata z miejscem na ognisko otoczonym ławkami, przygotowanymi kijkami do pieczenia kiełbasek, ławkami z dużym zadaszonym stolikiem oraz tablicą informacyjną „REZERWAT PRZYRODY „KOZI RYNEK" opisującą rezerwat z zamieszczonym szkicem sytuacyjnym przebiegu ścieżki.
     Przystanek II - Dlaczego las jest taki ważny.
     Przystanek III – Ile mamy lasów ?
     Przystanek IV – Ochrona lasu – leśnik gospodarzem lasu.
     Przystanek V – Chrust.
     Przystanek VI – Pielęgnowanie lasu – krok przed naturą.
     Przystanek VII – Gospodarka łowiecka.
     Przystanek VIII – Ogień – przekleństwo dla lasu.
     Przystanek IX – Drewniana kładka nad zabagnionym
fragmentem olsu.
     Przystanek X – Mogiła Powstańców z roku 1864. Obok ławki
z zadaszonym stolikiem.
     Przystanek XI – Powalone drzewo.
     Przystanek XII – Drzewo dziuplaste.
     Przystanek XIII – Ptasi budzik.
     Przystanek XIV – Ochrona gatunkowa roślin.
     Przystanek XV – Wędrówka drzew.
     Przystanek XVI – Ptaki.
     Przystanek XVII – Owady.
     Przystanek XVIII – Płazy i Gady.
     Przystanek XIX – Krzewy.
     Przystanek XX – Grzyby.
     Przystanek XXI – Dary lasu.
     Przystanek XXII – Mrowisko.
Ścieżka w pełni przystosowana jest do wszelkich grup wiekowych, wycieczki z niepełnosprawnymi wymagają pomocy podczas przechodzenia przez mostek oraz ewentualnego zrezygnowania z najtrudniejszego odcinka trasy.
Lokalizacja – Obręb Balinka,
                     Leśnictwo Brzozowe Grądy, oddz. 140h,f.
 
 
II. Leśna ścieżka edukacyjna „Do Pomnika Leśnika" przy Izbie Leśnej „W Puszczy Głuszca" - z racji swego położenia i atrakcyjności jest najchętniej odwiedzaną ścieżką w regionie..
 
Długość trasy – około 1100 m.
Ilość przystanków – 11 głównych.
Tematyka każdego przystanku – jak niżej:
     Przystanek I – Brama wejściowa z napisem w drewnie nazwy i logo
nadleśnictwa, duża tablica informująca o tematyce i przebiegu całej ścieżki, w dwóch językach (polski i angielski) opatrzona zdjęciami oraz przejrzystą mapką sytuacyjną z graficznym rozmieszczeniem najważniejszych elementów ścieżki.
     Przystanek II – Budynek z izbą leśną.
     Przystanek III – Wiata z ogniskiem, obok parkingu - zarówno dla
podróżnych pragnących odpocząć, jak również osób korzystających z zajęć edukacyjnych.
     Przystanek IV – Tablica przy parkingu informująca o tematyce
i przebiegu całej ścieżki, w dwóch językach (polski i angielski) opatrzona zdjęciami oraz przejrzystą mapką sytuacyjną – w stylu tablicy wejściowej. Dodatkowo wyposażona w tablice opisujące gatunki polskich drzew.
     Przystanek V – Drewniana kładka wśród trzcin i zbiorowisk zarastającego jeziora.
 
 
     Przystanek VI – Podwyższony pomost z widokiem na trzcinowisko i jezioro, wraz z tablicą opisującą zbiorowiska na styku z jeziorem.
Przystanek VII – Miejsce na ognisko pod gołym niebem wraz z trzema wiatami do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz tablica na temat podziału terytorialnego.
     Przystanek VIII – Wieża widokowa na Staw Studzieniczański.
     Przystanek IX – Dawne umocnienia wojskowe.
     Przystanek X – Powalone drzewo - złom, wraz z tablicą nt. roli powalonych drzew.
     Przystanek XI – Pomnik Leśnika.
  
Ścieżka jest w pełni przystosowana do wszelkich grup wiekowych, wycieczki z niepełnosprawnymi wymagają pomocy podczas wchodzenia i schodzenia na kładkę wśród trzcin oraz zrezygnowania z wchodzenia na górną platformę wieży widokowej, dolna platforma widokowa przy pomocy dostępna.
Lokalizacja – Obręb Augustów, Leśnictwo Studzieniczne, oddz. 24 j.
 
III. Leśna ścieżka edukacyjna „Pomniki przyrody" - powstała we współpracy ze Szkoła Podstawową w Białobrzegach, a jej wyjątkowość polega na możliwości obejrzenia wielu drzew będących pomnikami przyrody.
 
Długość trasy – około 3000 m.
Ilość przystanków – 3
Tematyka poszczególnych przystanków:
I – tablica opisująca specyfikę pomników przyrody wraz z przedstawieniem pomników występjących w Nadleśnictwie Augustów.
II - tablica opisująca biologię i występowanie modrzewia, wraz z mapką zasięgu w Europie, ustawiona obok grupy pomnikowych modrzewii.
Ścieżka w pełni przystosowana do wszelkich grup wiekowych, wycieczki z niepełnosprawnymi muszą uwzględniać bieżące warunki terenowe.
Lokalizacja – Obręb Białobrzegi, Leśnictwo Białobrzegi, oddz. 16 i 38.
 
 

IV. Leśna Ścieżka Edukacyjna „Uroczysko Bargieł"  – powstała z inicjatywy nauczycieli Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym. Jest to kolejny przykład, że warto próbować realizować swoje pomysły...

Ścieżka prowadzi przez niewielki kompleks leśny, zwany „Uroczyskiem Bargieł" bądź „Lasem Karpa". Odizolowanie okolicznymi polami stwarza specyficzne warunki. Spotkać tu można wiele zwierząt szukających schronienia podczas migracji lub odpoczywających po żerowaniu na sąsiadujących polach. Na różnorodność trasy wpływ mają bogate gatunkowo drzewostany, pagórkowaty teren oraz lokalne podtopienia. Do największych atrakcji należy śródleśne oczko wodne, które z uwagi na występowanie wielu gatunków chronionych, zostało objęte ochroną w postaci użytku ekologicznego.

 OPIS ŚCIEŻKI

Długość ścieżki: około 2 km

Czas przejścia: ok. 1 h (rowerem ok. 0,5 h)

Stopień trudności: średni

Niepełnosprawni: większość ścieżki prowadzi po utwardzonych drogach. Jednak na krótkim, środkowym odcinku zalecana jest opieka przewodnika.

Początek ścieżki: na trasie drogi z Bargłowa do Tajna Starego – obok leśniczówki Bargłów

Miejsce do parkowania: obok krzyża przy Leśniczówce Bargłów.

 CO SIĘ PRZYDA NA ŚCIEŻCE ?

- wygodne buty, wiosną i jesienią najlepiej gumowe, ciepłe ubranie, kompas, coś do zjedzenia, woda, aparat fotograficzny, lornetka, wieczorem latarka.

 
V. Leśna Ścieżka Edukacyjna  "Rzeźba w Puszczy" - łączy unikalną kolekcję drewnianych instalacji powstałych podczas I Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego.
 
 

Ścieżka łączy cykl dużych, geometrycznych instalacji z drewna, zróżnicowanych pod względem formy plastycznej (kształtu, barwy, faktury i kompozycji w przestrzeni) oraz ujęcia tematu. Ich konstruktywistyczny charakter sprawia, że w leśnym sanktuarium nie rywalizują z naturą, a wpisują się w nią zaproszeniem do zatrzymania, ciszy, obserwacji i refleksji. Czasem są dodatkowo pokłonem dla mistrzów lub nawiązaniem do narodowych tajemnic nierozerwalnie połączonych z lasem.

Na ścieżkę gorąco zapraszamy wszystkich, którym nieobca ciekawość i wrażliwość,  niezależnie czy mają fachowe przygotowanie do odbioru sztuki nowoczesnej, czy też nie.

Opis ścieżki

Początek ścieżki: brama wejściowa do Centrum Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Augustów 

Długość ścieżki: około

Czas przejścia: 1 h 20 min. (rowerem 40 min.)

Stopień trudności: łatwa

Niepełnosprawni:  Chociaż niezbyt równy, jednak dostępny jest odcinek ścieżki biegnący wzdłuż jeziora. Po dojściu do lasu, na rozdrożu, należy skręcić w lewo i dotrzeć bezpośrednio do rzeźb, z pominięciem fragmentu ścieżki przy leśniczówce.  Zalecana opieka przewodnika.

Miejsce do parkowania: parking w Studzienicznej przy Centrum Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Augustów.

 
Punkty edukacji leśnej
 
– sala narad w budynku biura Nadleśnictwa Augustów. Dostosowana jest do prowadzenia prezentacji multimedialnych, a ponadto wyposażona jest w pomoce dydaktyczne w postaci plansz poruszających różne tematy związane z pracą leśników.
 
- tablica przy rezerwacie przyrody "Stara Ruda".
 
- tablica przy rezerwacie przyrody "Kuriańskie Bagno".