Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

KOMUNIKAT ws. ścieżki edukacyjnej Kozi Rynek

KOMUNIKAT ws. ścieżki edukacyjnej Kozi Rynek

Zmiana przebiegu ścieżki

Przypominamy, że z powodu masowego wystąpienia posuszu pokornikowego w rezerwacie Kozi Rynek, w bezpośrednim sąsiedztwie Ścieżki Edukacyjnej prowadzącej do mogiły powstańczej, zmuszeni byliśmy wyłączyć z dostępu zachodni fragment trasy. Został on przegrodzony obustronnie taśmami sygnalizacyjnymi, a dotychczasowe słupki sygnalizacyjne ze strzałkami kierunkowymi zostały usunięte. Poruszać się wolno tylko wschodnią ścieżką zgodnie z oznakowaniem w terenie. Penetrowanie Rezerwatu poza wyznaczoną trasą możliwe jest tylko po uzyskaniu zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku. Proszę też pamiętać, że podczas silnych wiatrów i intensywnych opadów przebywanie w jakiejkolwiek części rezerwatu jest niebezpieczne.