Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Informacja Nadleśnictwa Augustów ws. Uchwały Rady Miasta Augustów

Informacja Nadleśnictwa Augustów ws. Uchwały Rady Miasta Augustów

Uchwała z dnia 10.06.2021 roku w sprawie przyjęcia apelu w przedmiocie wezwania do zaprzestania wycinki starodrzewu i tworzenia zrębów zupełnych na terenie Gminy Miasta Augustów

W nawiązaniu do Uchwały Rady Miejskiej  w Augustowie z dnia 10.06.2021 roku w sprawie przyjęcia apelu w przedmiocie wezwania do zaprzestania wycinki starodrzewu i tworzenia zrębów zupełnych na terenie Gminy Miasta Augustów informujemy, że Nadleśnictwo Augustów prowadzi trwale zrównoważoną gospodarkę leśną według planu urządzania lasu na lata 2015 - 2024 zatwierdzonego przez Ministra Środowiska w dniu 08.06.2015 roku. W trakcie tworzenia aktualnego planu urządzania lasu udział brali ówcześni Radni Rady Miasta Augustów oraz obecny Burmistrz Miasta Augustowa.  Wtedy, w trakcie konsultacji społecznych planu urządzenia lasu nadleśnictwa, wymienione osoby nie zgłaszały uwag do projektu planu urządzania lasu, uwzględniono natomiast w p.u.l. uwagi zgłoszone przez  Pracownię na rzecz Wszystkich Istot.

W związku z posiadanym przez miasto Augustów statusem uzdrowiska gospodarka leśna w strefach uzdrowiskowych prowadzona jest przez Nadleśnictwo Augustów z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach oraz o gminach uzdrowiskowych.

Na terenie Gminy Miasta Augustów nadleśnictwo zarządza lasami Skarbu Państwa o powierzchni ok. 2630 ha co stanowi  ponad 10 % powierzchni leśnej Nadleśnictwa Augustów. Zaprzestanie prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej na tak znacznej powierzchni niosłoby ryzyko utraty trwałości lasu.

Postulaty zgłaszane przez Radę Miasta Augustowa w podjętej uchwale, mogą być rozpatrywane podczas tworzenia nowej rewizji na lata 2025-2034. Proces ten rozpocznie się za ok. dwa lata. Chcemy również poinformować, że Nadleśnictwo w trakcie wykonywania aktualnego planu urządzenia lasu, przed rozpoczęciem kolejnych prac gospodarczych w lesie na terenie Gminy Miasta Augustów, będzie analizować możliwości zmiany rodzaju metody odnowienia powierzchni leśnej.